Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Rejestr interpelacji radnych

składanych przez radnych w VIII kadencji obejmującej lata 2018 - 2023

 

   

Imię i nazwisko

dotyczy

Data złożenia

Data odpowiedzi

 

1

Dariusz Domasiewicz

 

Organizacji ruchu przy ul. Wojska Polskiego

 

12.12.2018

 

18.12.2018

 

 

2

Dariusz Domasiewicz

 

Montażu finansowego projektu unijnego PSZOK

 

13.12.2018

 

27.12.2018

 

 

3

Dariusz Domasiewicz

 

Audytu kosztów funkcjonowania spółki ZGO

 

13.12.2018

 

11.01.2019

 

4

Dariusz Domasiewicz

 

Kosztów promocyjnych poniesionych przez spółki miejskie

 

13.12.2018

 

 11.01.2019

 

5

Andrzej Podsiadło

 

Budowy szaletu przy cmentarzu ul. Kopernika

 

18.12.2018

 

27.12.2018

 

 

6

Andrzej Podsiadło

 

Modernizacji na całej długości ul. Dwornej

 

18.12.2018

 

 15.01.2019

 

7

Andrzej Podsiadło

 

Modernizacji ul. Woziwodzkiej

 

18.12.2018

 

 15.01.2019

 

8

Witold Chludziński

 

Uzupełnienia władz Forum Samorządowego

 

19.12.2018

 

 07.01.2019

 

 

9

Witold Chludziński

 

Ustawienia ławek przy nowo wybudowanych ulicach

 

19.12.2018

 

 15.01.2019

 

10

Witold Chludziński

 

Źródeł ciepła w powstających centrach handlowych

 

19.12.2018

 

 24.12.2018

 

 

11

Witold Chludziński

 

Przyczyn awarii sygnalizacji świetlnej na przejściu na wysokości kościoła p.w. Krzyża Św.

 

19.12.2018

 

 24.12.2018

 

 

12

Dariusz Domasiewicz

 

Nabycia i kosztów utrzymania budynku przy ul. Wesołej

 

31.12.2018

 

 23.01.2019

 

13

Dariusz Domasiewicz

 

Funkcjonowania kąpieliska miejskiego w 2019 roku

 

31.12.2018

 

 11.01.2019

 

14

Dariusz Domasiewicz

 

Bezpłatnych „empeków” dla wszystkich

 

07.01.2019

 

 21.01.2019

wpł. 31.01.2019

 

15

Dariusz Domasiewicz

 

Usunięcia pozostałości po „kampanii wyborczej” z przystanków komunikacji miejskiej

 

10.01.2019

 

 

23.01.2019

wpł. 31.01.2019

 

16

Maciej Borysewicz

 

Wspólnego stanowiska Rady i Prezydenta w sprawie deglomeracji

 

10.01.2019

 

 24.01.2019

wpł. 31.01.2019

 

17

Maciej Borysewicz

 

zespołu roboczego ds. Via Balticy

 

10.01.2019

 

 18.01.2019

 

18

Maciej Borysewicz

 

powołania „oficera rowerowego”

10.01.2019

 

 22.01.2019

 

19

 Dariusz Domasiewicz

wykonaia dokumentacji technicznej na ul. Pułkowa

 10.01.2019

 15.01.2019

 

20

 Tadeusz Kowalewski

budowy ul. Kazimierz Wielkiego

 16.01.2019

 23.01.2019

 

 21

 Tadeusz Kowalewski

przyszłości strefy ekonomicznej

 16.01.2019

 16.01.2019

 

 22

 Tadeusz Kowalewski

wydłużenie czasu zielonego światła wjazdu z ul. Mickiewicz w ul. al. Legionów

 16.01.2019

 31.01.2019

 

 23

 Tadeusz Kowalewski

założenie serwera Rady celem usprawnienia komunikacji radnych z mieszkańcami

 16.01.2019

 23.01.2019

wpł. 31.01.2019

 

 24

 Tadeusz Kowalewski

dotyczącą procedury nadawania nazw ulicom

 16.01.2019

 29.01.2019

 

 25

 Zbigniew Prosiński

przygotowania miasta do rekrutacji do szkół

 16.01.2019

 30.01.2019

 

 26

 Zbigniew Prosiński

 zestawienia ilości i kosztów odbioru i transportu odpadów na składowisko

 16.01.2019

 24.01.2019

wpł. 28.01.2019

 

 27

 Zbigniew Prosiński

 pilotażowego systemu roweru miejskiego

 16.01.2019

 30.01.2019

 

 28

 Andrzej Podsiadło

Wycinki drzew z Cmentarza Żydowskiego przy ul. Woziwodzkiej

 16.01.2019

 28.01.2019

 

 29

 Dariusz Domasiewicz

Prośba o wyczerpująca odpowiedź dotyczącą audytu kosztów funkcjonowania spółki ZGO

 23.01.2019

 06.02.2019

 

 30

 Dariusz Domasiewicz

Prośba o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację dotyczącą kosztów promocyjnych poniesionych przez spółki miejskie

 23.01.2019

06.02.2019

wpł. 12.02.2019

 

 31

 Tadeusz Kowalewski

 Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację dotycząca strefy ekonomicznej

 06.02.2019

 14.02.2019

 

 32

 Andrzej Podsiadło i inni

 Remontu budynku po byłym szpitalu i urzędzie statystycznym przy ul. Senatorskiej

 06.02.2019

 11.02.2019

 

 33

  Andrzej Podsiadło i inni

 Remontu wieży ciśnień

 06.02.2019

 08.02.109

 

 34

 Zbigniew Prosiński

 Aplikacji o środki w programie gospodarka niskoemisyjna

 06.02.2019

 08.02.109

 

 35

 Zbigniew Prosiński

 Rozliczenie inwestycji przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 645 – ul. Nowogrodzka

 06.02.2019

 15.02.2019

 

 36

 Zbigniew Prosiński

 naprawy nawierzchni ul. Strażackiej, Lipowej, Łukasińskiego

 06.02.2019

 21.02.2019

 

 37

 Zbigniew Prosiński

 Przegląd i naprawa nawierzchni ul. Małachowskiego oraz Niemcewicza

 06.02.2019

 26.02.2019

 

 38

 Zbigniew Prosiński

 Podanie ilości wyrejestrowanych środków transportowych w 2018

 06.02.2019

 18.02.2019

 

 39

 Zbigniew Prosiński

Rozliczenie finansowe inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii 

 06.02.2019

 22.02.2019

 

 40

 Zbigniew Prosiński

 wprowadzenie Łomżyńskiego Programu Regratingowego

 06.02.2019

 19.02.2019

 

 41

 Zbigniew Prosiński

 oświetlenie chodnika łączącego alejkę zachodniej części Parku J.P. II z ul. Prusa i innymi

 07.02.2019

  1.03.2019

 

 42

 Zbigniew Prosiński

 wybudowania chodnika łączącego alejkę zachodniej części Parku J.P. II z ul. Reymonta

 07.02.2019

 18.02.2019

 

 43

 Dariusz Domasiewicz

 czy planowana jest podwyżka cen ciepła

 11.02.2019

 19.02.2019

 

 44

 Dariusz Domasiewicz

  dofinansowania gali boksu przez spółki miejskie

 11.02.2019

 15.02.2019

 

 45

 Dariusz Domasiewicz

 finasowania ŁoKeR-ów w 2019 roku

 14.02.2019

 26.02.2019

 

 46

 Wojciech Michalak

 zabezpieczenia  na kąpielisku przebieralni dla morsów

 14.02.2019

 27.02.2019

 

 47

 Wojciech Michalak

 uwzględnienia w projekcie Bulwarów  w pomieszczeniach infrastruktury towarzyszącej przebieralni dla Morsów

 14.02.2019

 27.02.2019

   48  Maciej Borysewicz  Przedstawiciela Rady w Radzie Gospodarczej

15.02.2019

wpł. 18.02.2019

 18.02.2019

  49

Maciej Borysewicz

Przeanalizowania i modyfikacji tras komunikacji miejskiej

15.02.2019

wpł. 18.02.2019
 25.02.2019
  50

Maciej Borysewicz

Przeanalizowanie przystąpienia miasta do projektu edukacyjnego Szkoła Liderów Miast

15.02.2019

wpł. 18.02.2019
 zrealizowano
  51

Maciej Borysewicz

Przeanalizowanie przystąpienia miasta do Programu Miasto Przyjazne Weteranom

15.02.2019

wpł. 18.02.2019
 26.02.2019
  52

Maciej Borysewicz

Rozważenie idei zaprojektowania ulic w typie woonerf

15.02.2019

wpł. 18.02.2019
 11.03.2019
  53  Andrzej Podsiadło  Zaprojektowania i realizacji ul. Wąskiej  04.02.2019  29.03.2019
  54  Andrzej Podsiadlo Zorganizowanie debaty na temat ochrony środowiska  07.02.2019  12.03.2019
  55  Tadeusz Kowalewski  Zwiększenia liczby miejsc parkingowych na Starym Rynku  02.04.2019 19.04. 2019 wpł. 29.04 
  56  Tadeusz Kowalewski  Braku interwencji Straży Miejskiej i policji w kwestii sprzedaży papierosów  02.04.2019  04.04.2019 wpł. 11.04.2019
  57  Tadeusz Kowalewski  Oznaczenia drogowego ul. Zjazd w kierunku Piątnicy  02.04.2019  19.04. 2019 wpł. 29.04
   58  Tadeusz Kowalewski  Płynności ruchu kołowego na skrzyżowaniu ulic Al. Legionów z Piłsudskiego  02.04.2019  25.04. 2019 wpł. 29.04
   59  Tadeusz Kowalewski Oznaczenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sikorskiego  02.04.2019  19.04. 2019 wpł. 29.04
  60 Piotr Serdyński Uruchomienie oświetlenia i monitoringu na placu zabawa przy ul. Browarnej 11.04.2019  18.04.2019
  61 Maciej Borysewicz  wsparcia organizacyjnego i finansowego strajkującym nauczycielom  12.04.2019  02.05.2019
   62  Dariusz Domasiewicz Dofinansowanie ŁoKeRów  12.04.2019  26.04. 2019 wpł. 29.04
   63  Dariusz Domasiewicz  Koszty poniesione przez miasto i spółki na galę bokserską  12.04.2019  25.04. 2019 wpł. 29.04
  64 Dariusz Domasiewicz Koszty poniesione na promocję, szkolenia, marketing w spółkach 12.04.2019

 26.04.2019

wpł. 30.04.2019

  65 Dariusz Domasiewicz Zatrudnienie w PSZOK i ZGO 12.04.2019 17.04.2019
   66  Dariusz Domasiewicz  zakupu budynku przy ul. Wesołej  25.04.2019

 07.05.2019

wpł. 08.05

  67 Dariusz Domasiewicz przeglądu i remontu placu zabaw przy ul. Przytulnej 25.04.2019

 07.05.2019

wpł. 09.05.2019

   68  Tadeusz Kowalewski  obsługa czytelników w bibliotekach  29.04.2019  14.05.2019 wpł. 17.05.2019
   69  Andrzej Podsiadło  instalacji czujników zanieczyszczeń  20.05.2019  22.01.2020
   70  Tadeusz Kowalewski  odniesienie się do odpowiedzi na interpelację dot. organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic Al. Legionów - Sikorskiego

 23.05.2019

wpł. 29.05.2019

 25.06.2019
   71  Tadeusz Kowalewski  odniesienie się do odpowiedzi na interpelecję dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic W. Polskiego - Sikorskiego

 23.05.2019 wpł. 29.05 2019

 24.06.2019
   72  Tadeusz Kowalewski  usunięcia bilbordu na ul. Dworcowej  23.05.2019 wpł. 29.05.2019  04.06.2019 wpł. 06.06.2019
   73  Wojciech Michalak  poprawy stanu przystanków autobusowych na ul. Zdrojowej  11.06.2019  24.06.2019
   74  Dariusz Domasiewicz  dotyczy toru rowerowego na Górce Zawadzkiej  13.06.2019  12.07.2019
   75  I. Waldemar Cieślik  dotyczy wydłużenia linii 8 MPK w dni wolne  18.06.2019  10.07.2019
   76  Tadeusz Kowalewski  dotyczy przejścia dla pieszych przy ul. Sikorskiego  27.06.2019  
   77  Tadeusz Kowalewski  dotyczy komputeryzacji biblioteki  02.07.2019  15.07.2019
   78  Wojciech Michalak zapytanie dotyczące funkcjonowania praku wodnego  17.07.2019  
   79  Dariusz Domasiewicz  dotyczy dodatkowych świateł na przejściu dla pieszych przy ul. Sikorskiego  20.08.2019  26.09.2019
   80  Dariusz Domasiewicz  W sprawie elewacji Ratusza od strony Starego Rynku  10.09.2019  20.09.2019
  81 Dariusz Domasiewicz W sprawie poniesionych przez spółki wydatków na promocję, marketing, szkolenia od kwietnia do końca sierpnia 2019 10.09.2019  20.09.2019
  82 Dariusz Domasiewicz W imieniu mieszkanki dotyczącą zbyt wysokiej opłaty za smieci 10.09.2019  30.09.2019
  83 Dariusz Domasiewicz W sprawie sytuacji finansowej w miejskich jednostkach oświatowych 10.09.2019  
  84 Dariusz Domasiewicz W sprawie poniesionych przez MPWiK kosztów czyszczenia sieci wodociągowych 10.09.2019 20.09.2019
  85  Mariusz Tarka  w srawie remontu sięgacza ul. Strażackiej i Pułaskiego  13.09.2019 wpł. 16.09.2019  20.01.2020
   86  Mariusz Tarka  w sprawie remontu ul. Pułaskiego  13.09.2019 wpł. 16.09.2019  20.01.2020
   87  Mariusz Tarka  W sprawie budowy oświetlenia ul. Wiśniowej  13.09.2019 wpł. 16.09.2019  26.09.2019
   88  Andrzej Podsiadlo

W sprawie budowy ul. Jana III Sobieskiego

 16.09.2019  03.10.2019
  89 Andrzej Podsiadlo

W sprawie wiaty przystanku MPK przy ul. Rybaki

16.09.2019  30.09.2019 wpł. 02.10.2019
  90 Andrzej Podsiadlo

W sprawie czystego powietrza w mieście

16.09.2019  22.01.2020
  91 Andrzej Podsiadło

W sprawie remontu ulic na Oś. Na Skarpie, Pociejewo ul. Zdrojowej

16.09.2019  20.01.2020
   92  Piotr Serdyński  

W sprawie przebudowy ulic i parkingów na Oś. Bawełna

 16.09.2019  03.10.2019
   93  Wojciech Michalak  W sprawie poprawy warunków zamieszkiwania i bezpieczeństwa w ruchu drogowym  20.09.2019 wpł. 24.09.2019  25.11.2019
   94  Tadeusz Kowalewski  w sprawie likwidacji barier architektonicznych przy wejściu do Wydziału Spraw Społecznych Zdrowia  25.09.2019  03.12.2019
   95  Piotr Serdyński  Ustawienia lustra przy zbiegu ulic: Piaski i Jesionowa  18.09.2019 wpł. 27.09.2019  09.10.2019
   96  Dariusz Domasiewicz Liczby zmienionych deklaracji śmieciowych  30.09.2019  09.10.2019
   97  Andrzej Podsiadło W spr. opuszczonych budynków jednorodzinnych na terenie miasta i zagrożeń z tego wynikających.   7.10.2019  16.10.2019
   98  Andrzej Podsiadło  Remontu, utwardzenia alejek w Parku Ludowym przy al. Legionów.    07.10.2019  21.10.2019
   99  Dariusz Domasiewicz "Dzikiego" wysypiska śmieci na terenie miasta Łomża.   11.10.2019  23.10.2019
  100  Mariusz Tarka  w sprawie budowy ul. Pawiej  15.10.2019  29.11.2019
  101  Witold Chludziński  w sprawie luster drogowych przy ul. Chopina, Reymonta  21.10.2019

   6.11.2019

  25.11.2019

   102  Andrzej Podsiadło  dotyczy przejścia dla pieszych przy ul. Zjazd  23.10.2019 wpł. 25.10 2019    8.11.2019
   103  Mariusz Tarka  W sprawie postawienia wiat przystankowych na ul. Łukasińskiego  30.10.2019   12.11.2019
   104  Andrzej Podsiadło  W sprawie zakupu dronów do badania powietrza w naszym mieście.   4.11.2019    8.11.2019
   105  Dariusz Domasiewicz W sprawie podwyżki opłat za odbiór śmieci przez ZGO Sp. z o.o. w 2020 roku.  13.11.2019   21.11.2019
   106  Dariusz Domasiewicz W sprawie ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1-31.10.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane  13.11.2019   25.11.2019
   107  Dariusz Domasiewicz W sprawie nagrywania i protokołowania posiedzeń Zespołu ds. zmiany sestemu gospodarowania odpadami komunalnymi  13.11.2019   21.11.2019
   108  Andrzej Podsiadło W spr. niekontrolowanego wysypywania ziemi i gruzu pochodzących z wykopów

 25.11.2019

 wpł. 26.11.19

 
   109  Andrzej Podsiadło W spr. stanu tech. odcinka ul. Zielonej między ul. Woziwodzką, a ul. Rybaki

 25.11.2019

 wpł. 26.11.19

 28.01.2020
   110  Andrzej Podsiadło W spr. zabezpieczenia, kontroli przejścia dla pieszych z ul. Rządowej do ul. Pięknej przy pl. T. Kościuszki

 25.11.2019

 wpł. 26.11.19

 06.12.2019
   111  Andrzej Borysewicz W spr. wygospodarowania w budżecie miasta na 2020 rok środków na dokarmianie wolno żyjących kotów w Łomży

 27.11.2019

 10.12.2019
   112  Zbigniew Prosiński W spr. nadania nazw przystankom MPK w Łomży  21.11.2019  06.12.2019, wpł. 10.12.2019
           
   113  Dariusz Domasiewicz  W spr. informacji na temat wysokości kwot potrąconych nauczycielom za udział w strajku w I połowie 2019 roku.  28.11.2019  30.12.2019
   114  Dariusz Domasiewicz  w sprawei otwarczia plazy miejskiej przy ul. Hubala w 2020 roku  03.12.2019  05.12.2019 wpł. 11.12.2019
   115  Dariusz Domasiewicz  w sprawie informacji o zmianie przez mieszkańców deklaracji na śmieci  03.12.2019  06.12.2019 wpł. 11.12.2019
   116  Dariusz Domasiewicz  w sprawie realizacji interpelacji o dodatkowym oświetleniu na ul. Sikorskiego  03.12.2019  17.01.2020
   117 Dariusz Domasiewicz w sprawie problemów z montażem hangaru przy ul. Zjazd 03.12.2019  
   118 Dariusz Domasiewicz w sprawie uruchomienia przez MPEC kotła na biomasę 03.12.2019  17.12.2019
   119 Zbigniew Prosiński w sprawie realizacji ul. Reymonta  04.12.2019  
   120 Andrzej Podsiadło Oświetlenie schodów przy ul. Zjazd - Zamiejska

 13.12.2019

wpł.16.12.2019

 20.12.2019
   121 Dariusz Domasiwicz w sprawie inf., czy po podwyżce opłat za odbiór i wywóz odpadów w roku 2019 uzyskano efekt zbilansowania systemu?  7.01.2020  30.01.2020
   122 Dariusz Domasiewicz w spr. ilości gospodarstw domowych, które w okresie 1.12-31.12.2019 r. zmieniło deklaracje ze śmieci niesegregowanych na segregowane  7.01.2020  13.01.2020
   123 Dariusz Domasiewicz w spr. informacji za rok obrotowy 2019 dot. strat jakie poniosły spółki miejskie: MPEC Sp. z o.o., MPWiK SP. z o.o., ZGO SP. z o.o.  7.01.2020

 24.01.2020 MPWiK

13.02.2020 ZGO

27.02.2020 MPEC

   124 Dariusz Domasiewicz w spr. poniesionych wydatków na promocję, marketing i reprezentację w 2019 r. przez zakłady i spółki miejskie: MPEC, MPWiK, ZGO, PPŁ, MPK, MOSiR  7.01.2020

 15.01.2020 MPK

17.01.2020 MOSiR

24.01.2020 MPWiK

13.02.2020 ZGO

27.02.2020 MPEC

   125 Andrzej Podsiadło w spr. zainstalowania progów zwalniających na ul. Kazimierza Wielkiego  7.01.2020  13.01.2020
   126 Dariusz Domasiewicz dot. przeprowadzenia niezależnego audytu finansowego miasta.  9.01.2020  30.01.2020
   127 Dariusz Domasiewicz dot. wysokości nałożonej kary przez Marszałka Wo. wraz z odsetkami za nieprawidłowości na miejskim wysypisku w Czartorii.  9.01.2020  14.01.2020
   128 Dariusz Domasiewicz dot. wysokości kredytów wraz z odsetkami, kosztami wynikającymi z zawartych umów i terminem ich spłaty.  9.01.2020  30.01.2020
   129 Dariusz Domasiewicz dot. skutków finansowych związanych z opóźnieniem budowy kotła na biomasę w MPEC Sp. z o.o.  9.01.2020  20.01.2020
   130 Dariusz Domasiewicz dot. wysokości posiadanych przez m. Łomża zobowiązań finansowych  9.01.2020

 30.01.2020

   3.02.2020

   131 Dariusz Domasiewicz dot. postępowań sądowych przeciwko miastu Łomża 10.01.2020  12.02.2020
   132 Dariusz Domasiewicz dot. stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.01.2020  14.01.2020
   133 Dariusz Domasiewicz dot. stwierdzenia nieważności uchwały w przedmiocie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 10.01.2020  14.01.2020
   134 Andrzej Podsiadło dot. ścieków z sąsiednich gmin dowożonych beczkowozami do oczyszczalni ścieków przy ul. Zjazd. 13.01.2020  31.01.2020
   135 Andrzej Podsiadło dot. wykonania sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków komunalnych podległych ZGM. 13.01.2020  27.01.2020
   136 Andrzej Podsiadło dot. słupów telekomunikacyjnych firmy "Orange". 13.01.2020  17.01.2020
   137 Dariusz Domasiewicz dot. opłaty podwyższonej za składowanie odpadów nałożonej na MPGKiM ZB oraz wyniku finansowego MPGKiM za 2019 rok. 27.01.2020  13.02.2020
   138 Dariusz Domasiewicz dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża 27.01.2020  11.02.2020
   139 Dariusz Domasiewicz dot. prac wykonanych przez miejskie spółki przy budowie centrum przesiadkowo-komunikacyjnego na terenie byłego dworca PKS w Łomży 27.01.2020  24.02.2020
   140 Dariusz Domasiewicz dot. stanowiska pracy asystenta osób starszych i niepełnosprawnych w punkcie obsługi mieszkańców 27.01.2020  31.01.2020
   141 Dariusz Domasiewicz dot. kupna przez Miasto Łomża budynku przy ul. Wesołej 27.01.2020  13.02.2020
   142 Dariusz Domasiewicz dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Termomodernizacja i roboty budowlane z Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży". 27.01.2020   6.02.2020
   143 Dariusz Domasiewicz dot. wypłaty nagród w 2019 r. pracownikom UM w Łomży 27.01.2020  13.02.2020
   144 Zbigniew Prosiński dot. ilości gospodarstw 1,2,3-osobowych i więcej oraz ilości mieszkańców zamieszkujących poszczególne osiedlamiasta  6.02.2020  18.02.2020
   145 Zbigniew Prosiński dot. wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami w2019 roku oraz kosztów transportu i przjęcia odpadów w poszczególnych sektorach w 2019 roku  6.02.2020  18.02.2020
   146 Zbigniew Prosiński dot. ilości odpadów dostarczonych do RIPOK w Czartowii w 2019 roku oraz ilości odpadówzpodziałem na poszczególne frakcje  6.02.2020  18.02.2020
   147 Zbigniew Prosiński dot. systemu gospodarowania odpadami wmieście - podanie ilości gospodarstw i ilościmieszkańców zamieszkujących poszczególne sektory miasta  6.02.2020  18.02.2020
   148 Zbigniew Prosiński dot. ilości odpadów przeznaczonych do składowania, utylizacji w spalarni oraz ilości i wartości surowców odzyskanych w 2019 roku 11.02.2020  18.02.2020
   149 Dariusz Domasiewicz dot. przekształcenia MPK ZB w MPK Sp. z o.o. 11.02.2020  27.02.2020
   150 Dariusz Domasiewicz dot. planowanej inwestycji budowy linii kolejowej nr 29 11.02.2020  13.02.2020
   151 Dariusz Domasiewicz dot. zmiany przez mieszkańców deklaracji ze śmieci niesegregowanych na segregowane 11.02.2020  19.02.2020
   152 Dariusz Domasiewicz dot. wydatków promocyjnych na wydarzenia sportowe 11.02.2020

 19.02.2020 PPŁ

 27.02.2020    MPWiK

   153 Zbigniew Prosiński Prośba o nie wyrażanie zgody na wywieszanie banerów wyborczych na infrastrukturze drogowej. 13.02.2020  
   154 Mariusz Tarka Upamiętnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. 14.02.2020  27.02.2020
   155 Piotr Serdyński Wykonania dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Poznańskiej w okolicy stacji Moya. 14.02.2020  18.02.2020
   156 Zbigniew Prosiński Wniosku ZGO Sp. o o. o zmianę posiadanej decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. 17.02.2020  27.02.2020
   157 Andrzej Podsiadło Wycofania z obrotu detalicznego opakowań z tworzyw sztucznych na terenie Łomży. 17.02.2020  20.02.2020
   158 Andrzej Podsiadło Wycięcia drzew/topól na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Rybali, Plac Zielony, Woziwodzka. 17.02.2020  28.02.2020
   159 Andrzej Posiadło Działki znajdującej się między ul. Sikorskiego przy moście Hubala, a dojazdem do ujęcia wody i ul. Zdrojową. 17.02.2020  10.03.2020
   160 Dariusz Domasiewicz Wysokości utraconego podatku odnieruchomości przez m. Łomża w związku z zakupem budynku przy ul. Wesołej licząc od dnia zakupu. 19.02.2020  24.02.2020
   161 Dariusz Domasiewicz Wypłaty nagród pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomży w 2019 roku. 19.02.2020  13.03.2020
   162 Zbigniew Prosiński Podanie powodów, z jakich MPEC Sp. z o.o. nie zainwestowała w budowę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 20.02.2020  27.02.2020
   163 Andrzej Podsiadło Składowania odpadów komunalnych w Czartorii 20.02.2020    4.03.2020
   164 Andrzej Podsiadło Upamiętnienia wywózek mieszkańców Łomży i ziemi łomzyńskiej w latach okupacji bolszewickiej od 1940 roku. 20.02.2020  18.03.2020
   165 Andrzej Podsiadło Ograniczenia ruchu samochodów na terenie Starego Miasta 20.02.2020  10.03.2020
   166 Dariusz Domasiewicz Członkostwa m. Łomża w stowarzyszeniach, ponoszonych opłat tzw. składek członkowskich oraz uzyskanych efektów 21.02.2020  13.03.2020
   167 Zbigniew Prosiński Kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża za 2019 rok 21.02.2020  27.02.2020
   168 Zbigniew Prosiński Oddziału Ewidencji Ludności w Urzędzie Miejskim w Łomży 21.02.2020  13.03.2020
   169 Andrzej Podsiadło Utrzymanie czystości i bezpieczeństwa w mieście. 24.02.2020  25.03.2020
   170 Andrzej Podsiadło dot. przystanków komunikacji miejskiej w Łomży. 24.02.2020  25.03.2020
   171 Andrzej Podsiadło Uporządkowania drzew na terenie miasta. 24.02.2020    6.03.2020
   172 Dariusz Domasiwicz dot. braku odpowiedzi na interpelację w sprawie nakładów inwestycyjnych jakie pomiosły spółki MPEC i MPGKiM na terenie dawnego dworca PKS. 26.02.2020  
   173 Zbigniew Prosiński Koszty obsługi sestemu gospodarowania odpadami w poszczególnych sektorach.   5.03.2020    3.04.2020
   174 Andrzej Podsiadło Utwardzenie dalszej części ul. Wąskiej.   9.03.2020  
   175 Dariusz Domasiewicz Objęcie szczególną ochroną osób starszych zamieszkałych na terenie miasta.  10.03.2020  
   176 Piotr Serdyński Uwzględnienie ścieżki rowerowej w projekcie budowy ul. Jaworowej.  11.03.2020  
   177 Dariusz Domasiewicz Doposażenia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży  08.04.2020  28.04.2020
   178 Piotr Serdyński Dokończenie remontu chodnika przy ul. Bawełnianej.  15.04.2020   7.05.2020
   179 Piotr Serdyński Przekazanie Poczcie Polskiej S.A. spisu wyborców z obwodów głosowania m. Łomża.  23.04.2020 r.  28.04.2020
   180 Andrzej Grzymała Wykonanie nawierzchni na terenie nieruchomości przy ul. Zatylnej  14.05.2020  26.05.2020
   181 Andrzej Podsiadło Remont chodnika i parkingu przy ul. Zatylnej 5  18.05.2020  26.05.2020
   182 Artur Nadolny Korzystania z przyszkolnych obiektów rekreacyjnych oraz boisk sportowych poza zajęciami szkolnymi   6.10.2020  21.10.2020
   183 Wojciech Michalak Realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego  22.10.2020  10.12.2020
   184 Maciej Borysewicz Wykonanie chodnika i uporządkowanie terenu przy budynku mieszkalnym ul. Dmowskiego 3  28.10.2020  13.11.2020
   185

Artur Nadolny Mariusz Tarka

Udzielenie informacji na temat prowadzonych na terenie miasta inwestycji, które wymagały prac dodatkowych.  16.12.2020   3.03.2021
   186

Dariusz Domasiewicz

Dotyczy wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Garlickiego podczas posiedzenia KGKRiP w dniu 7. 12.2020 r.  30.12.2020   8.01.2020
   187

Wojciech Michalak

Dotyczy funkcjonowania Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  30.12.2020  29.01.2021
   188

Dariusz Domasiewicz

Dot. wysokości naliczenia kary dla wykonawcy instalacji kotła na biomasę przez MPEC S. z o.o.   5.01.2021   4.02.2021
   189

Dariusz Domasiewicz

Dot. opłat w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Łomża za 2020 rok.   5.01.2021  
   190 Dariusz Domasiewicz Inf. nt ilości segregowanych śmieci w ZGO Sp. z o.o. w latach 2018 - 2020   8.01.2021  29.01.2021
   191 Dariusz Domasiewicz Celowość zakupu hotelu przy ul. Wesołej   8.01.2021    2.02.2021
   192 Dariusz Domasiewicz Dot. faktycznych działań antysmogowych podjętych przez miasto Łomża w latach 2019 - 2020.  19.01.2021  27.01.2021
   193 Dariusz Domasiewicz Dot. wpływu spalania biomasy w MPEC Sp. z o.o. na zanieczyszczenie powietrza w mieście pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5  19.01.2021    5.02.2021
   194 Marianna Jóskowiak Przeniesienie ławki ustawionej na mini bulwarach.  15.02.2021  
   195 Zbigniew Prosiński Dot. korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków budżetowych.  22.02.2021    4.03.2021
   196 Zbigniew Prosiński Dot. umieszczenia w BIP brakujących odpowiedzi na interpelacje radnych.  22.02.2021  24.02.2021
   197 Zbigniew Prosiński Dot. kosztów akcji promującej udział Miasta Łomża w plebiscycie "Świeć się z Energą".  22.02.2021  12.03.2021
   198 Artur Nadolny Mariusz Tarka Dot. prac dodatkowych przy budowie sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Łomży.  23.02.2021

  3.03.202 13.05.2021

   199 Artur Nadolny Mariusz Tarka Dot. prac dodatkowych przy budowie hali sportowej przy SP nr 7 w Łomży.  23.02.2021   3.03.2021        30.03.2021
   200 Artur Nadolny Mariusz Tarka Dot. prac dodatkowych  przy przebudowie ulic: Niemcewicz, Małachowskiegi i Giełczyńskiej  23.02.2021   3.03.2021 22.04.2021
   201 Artur Nadolny Mariusz Tarka Dot. prac dodatkowych przy budowie Hali Kultury w Łomży.  23.02.2021

  3.03.2021 14.05.2021

   202 Artur Nadolny Mariusz Tarka Dot. prac dodatkowych przy budowie Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnym.  23.02.2021   3.03.2021   10.05.2021
   203 Artur Nadolny Mariusz Tarka Dot. prac dodatkowych przy budowie sali koncertowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.  23.02.2021

  3.03.2021

  6.05.2021

   204 Wojciech Michalak Inf. nt wyniku finansowego na gospodarowaniu odpadami komunalnymi za 2020 rok w zabudowie jedno i woelorodzinnej.  24.02.2021   5.03.2021
   205 Zbigniew Prosiński Dot. Zamieszczania w BIP odpowiedzi na interpelacje.  25.02.2021   3.03.2021
   206 Dariusz Domasiewicz Realizacja zadania "Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży.  26.02.2021   3.03.2021  30.03.2021
   207 Dariusz Domasiewicz Wykaz prac remontowo-budowlanch, wykonywanych w łomżyńskich  szkołach i przedszkolach od 2018 roku.  26.02.2021

  3.03.2021

21.05.2021

   208 Dariusz Domasiewicz Wysokość naliczonych kar umownych dla wykonawcy instalacji kotła na biomasę w MPEC Sp. z o.o.  26.02.2021  15.03.2021
   209 Dariusz Domasiewicz Zakup budynku dawnego hotelu przy ul. Wesołej.  26.02.2021  22.03.2021
   210 Dariusz Domasiewicz Naliczenie kar umownych w zwiazku z nieterminowym wykonaniem kotła na biomasę.  wpł.16.03.2021   17.03.2021  30.03.2021
   211 Dariusz Domasiewicz Koszt wykonania parkletu posadowionego na ul. Długiej.  30.03.2021  13.04.2021
   212 Dariusz Domasiewicz Dot. projektu "Szlak wodny Pisa - Narew".  30.03.2021  15.04.2021
   213 Wojciech Michalak Dot. funkcjonowania w Łomży PSZOK przy ul. Akademickiej 22.   7.04.2021  11.05.2021
   214 Wojciech Michalak Dot. wykorzystania nadwyżki finansowej powstałej w 2020 roku w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.   7.04.2021  19.04.2021
   215 Dariusz Domasiewicz Budowa mieszkań komunalnych w mieście Łomża. 12.04.2021  28.04.2021
   216 Zbigniew Prosiński Budowa wielofunkcyjnego boiska przy SP nr 1.  14.05.2021    5.07.2021
   217 Wojciech Michalak Bezpieczeństwo w ruchu lądowym.    4.06.2021  17.06.2021
   218 Piotr Serdyński Ireneusz WaldemarCieslik  Włączenie odcinka ul. Strażackiej, między ul. Harcerską, a Pułaskiego, do zadania pn. Przebudowa dróg gminnych.  24.06.2021   9.07.2021
   219 Tadeusz Kowalewski Podwyższenie dozwolonej prędkości maksymalnej na odcinku drogi 677.  14.07.2021  21.07.2021
   220 Tadeusz Kowalewski Zapytania do odpowiedzi z dnia 21.07.2021 na interpelację w sprawie podwyższenia dozwolonej prędkości maksymalnej na odcinku drogi 677.    5.08.2021  10.08.2021
   221 Tadeusz Kowalewski Interpelacja/odpowiedź na pismo WGK.0003.11.2021 r.

 20.08.2021 wpł.23.08.2021

 14.09.2021
   222 Dariusz Domasiewicz Dot. MPK i "oddania 1,5 - letnich autobusów..."

 10.09.2021

 24.09.2021
   223 Dariusz Domasiewicz Dot. MPWiK, zaniedbań na terenie spółki oraz kosztu budowy drogi.

 10.09.2021

  8.10.2021
   224 Dariusz Domasiewicz Zbigniew Prosiński Wygospodarowanie lokali mieszkalnych dla współpracowników Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

  9.09.2021

wpł. 10.09.2021

 24.09.2021
   225 Artur Nadolny Informacja nt wyniku finansowego Zagładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. za 2020 rok.

 13.09.2020

  7.10.2021
   226 Artur Nadolny Informacja  nt czy miasto Łomża aplikowało w tym roku o środki z WFOŚiGW na usuwane wyrobów zawierających azbest.

 13.09.2020

  7.10.2021
   227 Dariusz Domasiewicz  Kontynuacja inwestycji rewitalizacja Starego Rynku.  28.09.2021  27.10.2021
   228 Dariusz Domasiewicz Wykaz służbowych wyjazdów zagranicznych Prezydenta M., zastępców Prezydenta, radnych i pracowników UM finansowanych z kasy miejskiej.  28.09.2021  19.10.2021
   229 Dariusz Domasiwicz Realizacja strategii promocji m.Łomża w 2020 roku oraz za I półrocze 2021 r.  28.09.2021  22.10.2021
           
   230 Dariusz Domasiewicz Podział nieruchomości przy ul. Wesołej.  28.09.2021  25.10.2021
   231 Tadeusz Kowalewski Dot. podopiecznych Fundacji "Ja i Ty".  27.10.2021   9.11.2021      12.11.2021
   232 Tadeusz Kowalewski Zwiększenie bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Pana Tadeusza w Łomży.

 10.11.2021

wpł. 12.11.2021

 20.12.2021
   233 Tadeusz Kowalewski Ułatwienie mieszkańcom Łomży korzystania z usług społecznych.

 10.11.2021

wpł. 12.11.2021

   8.12.2021
   234 Marcin Dębek Remont nawierzchni jezdni ul. Reymonta w Łomży.  18.11.2021   3.12.2021
   235 Piotr Serdyński Naprawa ubytków i pęknieć asfaltu w nawierzchni ul. Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z ul. Strażacką.  14.12.2021  21.12.2021
   236 Artur Nadolny Sporządzenie opinii prawnej dot. możliwości lub braku mozliwości sprzedaży paliwa przez MPK w Łomży Sp. z o.o.  15.12.2021  28.12.2021
   237 Dariusz Domasiewicz Dot. Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.   3.01.2022   7.01.2022
   238 Dariusz Domasiewicz Dot. nieruchomosci przy ul. Wesołej.   3.01.2022  20.01.2022
   239 Dariusz Domasiewicz Dot. umowy zakupu przez MPEC Sp. z o.o. ciepłowni w Czerwonym Borze.   3.01.2022  17.01.2022
   240 Dariusz Domasiewicz Wydatki na pomocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne popnoszone przez spółki prawa handlowego oraz jednostki budżetowe podległe miastu Łomża.   5.01.2022  13.01.2022      14.01.2022 21.01.2022
   241 Dariusz Domasiewicz Świadczenie usług dla zewnętrznych podmiotów i uzyskiwanych z tego tytułu dochodów dla miasta Łomża przez Bursy Szkolne nr 1,2,3.   5.01.2022  19.01.2022
   242 Wojciech Michalak Funcjonowanie w Łomży oświetlenia ulicznego.  13.01.2022  21.01.2022
   243 Dariusz Domasiewicz Wydatki na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez miasto Łomża w latach 2019-2021.  14.01.2022   3.02.2022
   244 Dariusz Domasiewicz Wydatki  na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione  przez MDK-DŚT w 2021 roku  14.01.2022  26.01.2022
   245 Zbigniew Prosiński Informacja nt bilansowania się systemu gospodarowania odpadami w m. Łomża w latach 2015 - 2021.  14.01.2022  
   246 Zbigniew Prosiński Informacja nt gospodarowania odpadami komunalnymi w m. Łomża.  14.01.2022    1.02.2022
   247 Zbigniew Prosiński Informacja dot. ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, dostarczonych do ZGO przez poszczególne gminy i miasta w 2021 roku.  20.01.2022   21.01.2022
   248 Zbigniew Prosiński Informacja dot. wyjazdów pługów i piaskarek na ulice Łomzy w dniu 20 stycznia 2022 roku.  20.01.2022   31.01.2022
   249 Zbigniew Prosiński Informacja dot. ilości osób zatrudnionych w UM w Łomży na koniec 2014, 2018 i 2021 roku.  20.01.2022    1.02.2022
   250 Artur Nadolny Ustalenie minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkolo, szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez m. Łomża  31.01.2022

 08.02.2022

wpł. 10.02.2022 10.03.2022

   251 Zbigniew Prosiński Wykaz umów zlecenie oraz umów o dzieło zawartych pomiędzy UM w Łomży, a pracownikami  urzędu w latach 2019,2020,2021.   1.02.2022    1.02.2022
   252 Zbigniew Prosiński Informacja dot. zadłużenia Miasta Łomża.   1.02.2022  16.02.2022
   253 Zbigniew Prosiński Naprawa ubytków w nawierzchni ul. Reymonta na wysokości budynków nr 11 i 11A.

  2.02.2022

  wpł.3.02.2022

 18.03.2022
   254 Zbigniew Prosiński Informacja dot. wypłaconych w 2021 r. dodatkowych wynagrodzeń (nagrody, premie) w poszczególnych wydziałach UM w Łomży

  2.02.2022

 wpł.3.02.2022

 09.02.2022
   255 Zbigniew Prosiński Uzupełnienia oświetlenia na ul. Bema naprzeciwko budynku nr 27.   3.02.2022  22.02.2022
   256 Dariusz Domasiewicz Wydatki na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne poniesione przez m. Łomża w latach 2019-2021.   4.02.2022  15.02.2022
   257 Dariusz Domasiewicz Wydatki ponoszone przez miasto Łomża na biuletyn "My z Łomży".   4.02.2022  22.02.2022
   258 Dariusz Domasiewicz  dot. naliczenia kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem kotła na biomasę   7.02.2022  16.02.2022
   259 Dariusz Domasiewicz dot. podwyżki opłat za ciepło w 2022 r.oraz zabezpieczenia spółki w dostawę zrębek drzewnych   7.02.2022  16.02.2022
   260 Dariusz Domasiewicz dot. wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez MPWiK w 2021 r.   7.02.2022  22.02.2022
   261 Wojciech Michalak zapytanie dotyczące wyniku finansowego gospodarki odpadami   9.02.2022  28.02.2022
   262 Zbigniew Prosiński dot. prognozowanych kosztów i przychodów związanych z administrowaniem cmentarzy komunalnych przez MPGKiM  10.02.2022   8.03.2022
   263 Zbigniew Prosiński dot. kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami w latach 2019-2021 w zakresie kosztów dostarczania pojemników  10.02. 2022  24.02.2022
   264 Zbigniew Prosiński dot. uzupełnienia informacji dotyczącej bilansowania się systemu gospodarowania odpadami w latach 2015-2021  10.02.2022  
   265 Dariusz Domasiewicz dot. wyników finansowych spółek miejskich w 2021 roku  10.02.2022  24.02.2022  4.03.2022
   266 Zbigniew Prosiński dot. kalkulacji oszczędności ze spalania biomasy wynikających z niższych opłat za emisje CO2  10. 02.2022  16.02.2022
   267 Dariusz Domasiewicz Wydatki na letnie i jesienne Kino Plenerowe w latach 2020 - 2021.  16.02.2022  10.03.2022
   268 Dariusz Domasiewicz Wydatki na promocję wydarzenia Świeć się z Energą.  16.02.2022  24.02.2022
   269 Dariusz Domasiewicz Informacja dot. napraw nowej instalacji kotła na biomasę.  16.02.2022  25.02.2022
   270 Artur Nadolny Zakup kontenera technicznego na potrzeby obsługi ratowniczej WOPR.  22.02.2022  23.03.2022
   271 Artur Nadolny Dodatkowe koszty inwestycyjne i osobowe MPGKiM ZB, powstałe w wyniku przejęcia administrowania cmentarzami w Łomży.   3.03.2022   8.03.2022
   272 Stanisław Oszkinis w imieniu Klubu Wyniki konkursu na realizację zadania  publicznego w sferze kultury fizycznej i sportu w 2022 r.  10.03.2022 wpł. 16.03.2022  24.03.2022
   273 Artur Nadolny Rozważenie mozliwości zwolnienia z opłat stowarzyszeń, organizacji, klubów sportowych zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży(...).  17.03.2022  28.03.2022  31.03.2022
   274 Mariusz Tarka Naprawa ubytków i niwelacja studzienek w pasach drogowych ulic: Łukasińskiego, Kwiatowej, Lipowej, Leśniej, Strzelców Kurpiowskich i Wiosennej.  21.03.2022  29.03.2022
  275 Mariusz Tarka Przedstawienie planu prac I etapu termomodernizacji ZSTiO nr 4 w Łomży.  21.03.2022   1.04.2022
  276 Mariusz Tarka Ustawienie wiat przystankowych przy ul. Łusiańskiego(2 szt.) i ul. Wesołej (1 szt.).  21.03.2022  29.03.2022
  277 Stanisław Oszkinis w imieniu Klubu Przeznaczenie środków finansowych z remontu hali sportowej przy SP 9 na inwestycje remontowe w I, II i III LO  30.03.2022   6.04.2022
  278 Artur Nadolny Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.   7.04.2022  20.04.2022
  279 Artur Nadolny Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.   7.04.2022  14.04.2022
  280 Artur Nadolny Gospodarowanie odpadami komunalnymi.   7.04.2022  20.04.2022
  281 Zbigniew Prosiński Koszty wywozu i zagospodarowania odpadów w jednostkach podległych m. Łomża w 2021 r.   8.04.2022   6.05.2022
  282 Zbigniew Prosiński Wynik finansowy MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych w 2021 roku.   8.04.2022   6.05.2022
  283 Dariusz Domasiewicz Dot. otrzymywanych wynagrodzeń przez jednostki budżetowe miasta Łomża za udostępnianie obiektów sportowych.   4.05.2022   9.05.2022 10.05.2022
  284 Artur Nadolny Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego.   5.05.2022 17.05.2022
  285 Piotr Serdyński Dot. zapowiedzi wprowadzenia nieodpłatnej komunikacji miejskiej w mieście Łomża.   9.05.2022 25.05.2022
  286 Zbigniew Prosiński Prosba o uzupełnienie odpowiedzi z dnia 04.04.2022 21.06.2022  4.07.2022
  287 Artur Nadolny Ilość odebranych odpadów komunalnych i  środków finansowych z tego tytułu z m. Kolno i gm. Piątnica 12.07.2022  12.08.2022
  288 Piotr Serdyński, Artur Nadolny  Gospodarowanie targowiskiem miejskim i miejską halą targowa przez MPGKiM ZB 18.07.2022 wpł.19.07.2022  28.07.2022
  289 Dariusz Domasiewicz Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom ul. Chętnika w Łomży. 22.07.2022  27.07.2022
  290 Dariusz Domasiewicz Wydatki poniesione na promocję, marketing i wydarzenia kulturalne przez jednostki miejskie w związku z Wakacyjną trasą dwójki 2022 r. 22.07.2022  27.07.2022
  291 Dariusz Domasiewicz Wydatki poniesione na promocję, marketing i  wydarzenia kulturalne przez jednostki miejskie  w związku z wydarzeniem Podlaski piknik rodzinny w dniu 17.07.2022 r. 22.07.2022  27.07.2022
  292 Dariusz Domasiewicz dotyczy wydatków Urzędu Miejskiego na artukuły spożywcze 28.07.2022  11.08.2022
  293 Dariusz Domasiewicz dotyczy wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne od 01.01.do 31.07 2022 28.07.2022  12.08.2022
   294  Piotr Serdyński  dotyczy przyznawania nagród pracownikom Urzędu Miejskiego  w Łomży  01.08.2022  11.08.2022
 

 295

Dariusz Domasiewicz  Interpelacja dotyczaca pojawiającego się opóźnienia we włączaniu oświetlenia ulic Miasta Łomża 10.08.2022  25.08.2022
 

296

Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotyczaca  finansowego udziału Miasta Łomża w projekcie telewizyjnym "Rolnik szuka żony" 10.08.2022  23.08.2022
   297  Dariusz Domasiewicz  ponowienie interpelacji dotyczącej  finansowania udziału miasta w projekcie TV "Rolnik szuka żony"  24.08.2022  30.08.2022
   298

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na wydarzenia zorganizowane w dniu 28.08.2022 r. na bulwarach przez MOSiR  05.09.2022  09.09.2022
   299 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wykazu wydatków na stowarzyszenia i fundacje, które otrzymywały środki finansowe z miasta Łomża w latach 2014 - 05.09.2022r.  05.09.2022  12.09.2022
   300

Stanisław Oszkinis

Interepelacja w sprawie przygotowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. do sezonu grzewczego 2022/2023.  05.09.2022  23.09.2022
   301  Dariusz Domasiewicz  Inerpelacja dotycząca braku podpisania umowy na realziację projektu "Nowe perspektywy dla oddziałów przedszkolnych przy SP 4"  06.09.2022  19.09.2022
   302 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wstrzymania prac na budowie ulicy Grabowej w Łomży 13.09.2022  26.09.2022
   303  Artur Nadolny Interpelacja w sprawie braku pocztu sztandarowego miasta Łomża na uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka  19.09.2022  20.09.2022
   304  Piotr Serdyński dotyczy planowanejgo zmniejszenia godzin pracy nauczycielom wspomagającym  21.09.2022  22.09.2022
   305  Dariusz Domasiewicz dotyczy pojawienia sie w szkolach automatów ze słodyczami  z 20.09.2022 wpł. 23.09.2022  07.10.2022
   306  Dariusz Domasiewicz  Interpelacja dotycząca Hotelu przy ul. Wesołej 117  26.09.2022 r.  10.10.2022
   307  Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca zakupu paliwa przez MPK Sp. z o.o.  27.09.2022  05.10.2022
   308

 Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie wymiany stolarki okiennej w salach lekcyjnych, które znajdują się pod halą sportową w Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży.  30.09.2022  24.10.2022
   309

 Artur Nadolny

Piotr Serdyński

 Interpelacja w sprawie kosztów związanych z eksploatacją autobusów elektrycznych.  03.10.2022  18.10.2022
  310 Dariusz Domasieiwcz Interpelacja dotycząca maksymalnej nośności mosty Hubala w Łomży 04.10.2022  13.10.2022
  311  Dariusz Domasiewicz  Interpelacja dotycząca kosztów funkcjonowania Targowiska Miejskiego i Miejskiej Hali Targowej w Łomży za III kwartał 2022 r.  04.10.2022  18.10.2022
  312

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie stanu zadłużenia spółek miejskich w Łomży. 06.10.2022  21.10.2022
  313

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie zakupu autobusów elektrycznych 06.10.2022  12.10.2022
  314

Dariusz Domasieiwcz

Interpelacja w sprawie wysokości nagród przyznanych nauczycielom zgodnie z artykułem 49 karty nauczyciela za 2021 i 2022 r. 10.10.2022  19.10.2022
  315

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie sprzedaży i dystrybucji węgla przez miasto Łomża. 10.10.2022  24.10.2022
  316

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie łączenia grup w Przedszkolu Publicznym nr 15 w Łomży 10.10.2022  26.10.2022
  317

Artur Nadolny

Interpelacja w sprawie wpływów środków finansowych do budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży, za wynajem obiektów sportowych w okresie wakacyjnym w latach 2019-2022 21.10.2022  28.10.2022
  318

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja w sprawie zakupu ciepłowni w Czerwonym Borze przez MPEC Sp. z o.o. 24.10.2022  18.11.2022
  319

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie zatrudniania i wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży oraz innych jednostek organizacyjnych miasta Łomża. 24.10.2022  04.11.2022
  320

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie inwestycji w modernizację MPWiK 28.10.2022  10.11.2022
  321  

Piotr Serdyński

Artur Nadolny

interpelacja dotycząca organizacji Sylwestra 04.11.2022  15.11.2023
  322

Piotr Serdyński

Artur Nadolny

interpelacja dotycząca iluminacji świątecznych 04.11.2022  10.11.2022
  323  Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca zachowania poufności w sprawie informacji na temat wydatków poniesionych na uczestnictwo miasta Łomża w programie "Rolnik szuka żony"  07.11.2022  21.11.2022
   324  Dariusz Domasiewicz  Interpelacja dotycząca braku możliwości korzystania z biblioteki przy ulicy Dwornej przez osoby starsze i niepełnosprawne  07.11.2022  16.11.2022
  325

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Intereplacja w sprawie Książnicy Łomżyńskiej 07.11.2022  18.11.2022
  326

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Urzędzie Miasta Łomża, jednostkach podległych miastu, zakładach budżetowych, spółkach prawa handlowego 08.11.2022  18.11.2022
  327

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 09.11.2022  23.11.2022
  328

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja dotycząca wprowadzonych oszczędności w 2022 r. 10.11.2022  30.11.2022
  329 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży 10.11.2022  23.11.2022
  330

Artur Nadolny

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie propozycji odkupienia kotłowni w Czeronym Borze od spółki MPEC 16.11.2022  18.11.2022
   331

 Artur Nadolny

Piotr Serdyński

 Interpelacja w sprawie zakładu Browar Łomża  16.11.2022  02.12.2022
   332

 Artur Nadolny

Piotr Serdyński

 Interpelacja w sprawie projketu budżetu miasta na rok 2023  16.11.2022  28.11.2022
  333

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja dotycząca wyniku finansowego z działalności inwestycji w Ciepłoni położonej w Czerwonym Borze 25.11.2022  16.12.2022
  334 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca min. zabezpieczenia zrębek drzewnych oraz węgla dla MPEC Sp. z o.o. na sezon grzewczy 2022/2023 roku 25.11.2022  16.12.2022
  335 Dariusz Domasiewicz  Intereplacja dotycząca min. remontów i inwestycji w Ciepłowni położonej w Czerwonym Borze 25.11.2022  16.12.2022
  336 Zbigniew Prosiński Interpelacja w sprawie wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za 2022 rok (11 m-cy) 19.12.2022

 29.12.2022

 03.01.2023

  337 Tadeusz Kowalewski Interpelacja dotycząca uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 21.12.2022  04.01.2023
  338 Dariusz Domasiewcz Interpelacja dotycząca poręczenia pożyczki dla MPEC Sp. z o.o. 02.01.2023  16.01.2022
   339  Zbigniew Prosiński Interpelacja dot. ilości odpadów dostarczonych do ZGO Sp. z o.o. przez MPGKiM ZB w Łomży w latach 2021 i 2022.  02.01.2023  05.01.2023
   340  Zbigniew Prosiński  Interpelacja w sprawie uzupełnienia informacji dot. wyniku finansowego MPGKiM w Łomży z działalności obejmującej wywóz odpadów komunalnych za cały 2022 rok.  02.01.2023  11.01.2023
  341 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dot. programu ochrony zdrowia psychicznego miasta Łomży na lata 2011-2015. 02.01.2023  12.01.2023
  342 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dot. wydatków poniesionych na obsługę zadłużenia w latach 2018-2022 przez Miasto Łomża oraz spółki prawa handlowego podległe miastu. 03.01.2023

 05.01.2023

 17.01.2023

  343 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dot. uzyskanych dochodów ze sprzedaży majątku Miasta Łomża w latach 2014-2022. 03.01.2023  11.01.2023
  344 Dariusz Domasiewicz Zapytanie dot. potencjalnego zatrudnienia członków rodziny Pana Prezydenta Mariusza Chrzanowskiego w Urzędzie Miasta Łomża oraz jednostkach mu podległych.

03.01.2023

04.01.2023

 03.01.2023

 09.01.2023

  345 Dariusz Domasieiwcz Interpelacja dotycząca skargi mieszkańca Zbigniewa N. na bezczynność urzędu w sprawie przyznania mu mieszkania komunalnego.

05.01.2023

 20.01.2023
  346 Zbigniew Prosiński Interpelacja dotycząca ilości odpadów odebranych w 2022 roku przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji.

10.01.2023

 11.01.2023
  347 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca zadłużenia miasta Łomża.

13.01.2023

 17.01.2023
  348 Dariusz Domasiewicz Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego.

13.01.2023

 30.01.2023

 09.02.2023

  349 Dariusz Domasiewicz Interpelacja w sprawie skargi mieszkanki na działania dotyczące usunięcia mieszkanki Łomży z mieszkania komunalnego będącego własnością miasta.

17.01.2023

 30.01.2023

 09.02.2023

  350 Dariusz Domasieiwcz Interpelacja dotycząca sprzedaży majątku miasta Łomża.

17.01.2023

 25.01.2023
  351 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca ilości posadanych lokali komunalnych.

17.01.2023

 24.01.2023
  352 Zbigniew Prosiński Interpelacja w sprawie zestawienia ilości odpadów odebranych przez MPGKiM z terenu miasta Łomża i dostarczonych do ZGO w Czartorii oraz innych instalacji w całym 2022 roku.

17.01.2023

 20.01.2023
  353 Zbigniew Prosiński Interpelacja dotycząca gospodarki odpadami.

17.01.2023

 20.01.2023
  354 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca budowy spalarni odpadów medycznych w Czerwonym Borze

30.01.2023

 13.02.2023
  355 Dariusz Domasieiwcz Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania przy ul. Bernatowicza 9 dla mieszkanki.

01.02.2023

 09.02.2023

 14.02.2023

 17.02.2023

  356 Dariusz Domasieiwcz Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania przy ulicy Śniadeckiego 30 dla mieszkanki

01.02.2023

 09.02.2023

 14.02.2023

 17.02.2023

  357 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca przydziału mieszkania komunalnego, socjalnego dla pracowników Urzędu Miasta Łomża lub innych jednostek podległych miastu

09.02.2023

 17.02.2023
  358 Tadeusz Kowalewski Interpelacja dotycząca braku pozytywnej decyzji w sprawie gospodarki śmieciami dla mieszkańców ul. Długiej 3 w Łomży.

13.02.2023

 23.02.2023
  359

Dariusz Domasiewicz

 

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez miasto Łomża w 2022 roku. 13.02.2023  23.02.2023
  360

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia sportowe i kulturalne przez MDK-DŚT. 13.02.2023  24.02.2023
   361 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółki prawa handlowego, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe.  13.02.2023  27.02.2023
   362 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca potencjalnego wydatku na opłatę gościa specjalnego podczas wręczenia Łomżyńskich Laurów Sportowych.  13.02.2023  21.02.2023
  363 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca dystrybucji węgla dla mieszkańców Łomży. 13.02.2023  15.02.2023
  364 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca zakłócania spokoju mieszkańców po godzinie 22:00. 14.02.2023  21.02.2023
  365 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie obsługi prawnej Miasta Łomża oraz jednostek podległych. 14.02.2023  28.02.2023
  366 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca zejścia wykonawcy z placu budowy Hali Sportowej przy SP Nr 5 w Łomży. 16.02.2023  01.03.2023
  367 Piotr Serdyński Zapytanie w sprawie potencjalnego zatrudnienia zastępcy dyrektora Miejskeigo Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży. 24.02.2023

 03.03.2023

  368 Piotr Serdyński Zapytanie w sprawie poniesionych wydatków, związanych ze współpracą Miasta Łomża z redakcją dwutygodnika WSPÓLNOTA 27.02.2023  28.02.2023
   369 Dariusz  Domasiewicz Interpelacja dotycząca dodatkowej wypłaty tzw. trzynastki przez spółki prawa handlowego  28.02.2023  14.03.2023
   370 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w 2022 r. przez MDK-DŚT  28.02.2023  13.03.2023
   371 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółkę prawa handlowego MPEC Sp.z o.o. w 2022 roku  28.02.2023  14.03.2023
   372 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca współpracy ZGO Sp. z o.o. z miastami i gminami dostarczającymi odpady  28.02.2023  14.03.2023
  373 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 02.03.2023  15.03.2023
  374 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz Spółek Miasta Łomża. 07.03.2023  20.03.2023
  375 Piotr Serdyński Zapytanie w sprawie sponsoringu Gali Finałowej Konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego 2023. 07.03.2023  
  376 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wpływu środków finansowych od klubów i stowarzyszeń sportowych za korzystanie z basenów MOSiR w 2022 r. 07.03.2023  15.03.2023
  377 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca funkcjonowania MPK Sp. z o.o. 07.03.2023  21.03.2023
  378 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wszystkich wydatków na Straż Miejską Łomży w latach 2018-2022 09.03.2023  23.03.2023
  379 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca nałożonych na MPGKiM podwyższonych opłat przez Marszałka Województwa Podlaskiego 10.03.2023  20.03.2023
  380 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca podziału nieruchomości przy ulicy Wesołej 10.03.2023  24.03.2023
  381 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie planu budowy bulwaru nad Narwią 10.03.2023  24.03.2023
  382 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca dramatycznej sytuacji mieszkańców korzystających z parkingu przy ul. Wojska Polskiego 161B 13.03.2023  24.03.2023
  383 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie braku dostępu do aptek w godzinach nocnych. 14.03.2023

 28.03.2023

  13.04.2023

  384 Zbigniew Prosiński Interpelacja dotycząca gospodarowania odpadami w 2022 roku

15.03.2023

wpł.16.03.2023

 22.03.2023
   385  Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca biznesowego uzasadnienia zakupu zastawy herbacianej za 9750 zł

 15.03.2023

wpł. 16.03.2023

 30.03.2023
   386  Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe,wynajem sali w 2022 r. przez Urzad Miasta Łomża

15.03.2023

wpł. 16.03.2023

 30.03.2023
   387  Dariusz Domasiewicz  Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne i cateringowe, na Dni Łomży i Sylwester opłacone przez MDK-DŚT, a zalecone przez UM Łomża

 15.03.2023

wpł. 16.03.2023

 30.03.2023
  388 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie dotacji dla klubu siatkówki kobiet MKS Łomża

16.03.2023

 30.03.2023
   389  Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków finansowych i rzeczowych oraz potencjalnie świadczonych uslug w latach 2014-2022 dla Parafii Prawosławnej Pw. Św. Jana Teologa w Białymstoku przez Urząd Miasta Łomża, Spółki prawa handlowego podległe miastu, Zakłady budżetowe  17.03.2023

 22.03.2023

 30.03.2023

 31.03.2023

   390  Dariusz Domasiewicz  Interpelacja dotycząca wydatków na usługi gastronomiczne/cateringowe/hotelowe, wynajem sali w latach 2018-2022 przez miejskie spółki prawa handlowego  17.03.2023  30.03.2023
   391  Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie prac remontowych na obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży  17.03.2023  29.03.2023
   392  Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków na promocję, marketing, wydarzenia kulturalne przez spółkę prawa handlowego MPEC Sp. zo.o od 01.01.2023-17.03.2023  17.03.2023  03.04.2023
  393  Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wydatków na wynagrodzenia poniesione przez MPEC Sp. z o.o.  22.03.2023  30.03.2023
  394 Piotr Serdyński Zapytanie w sprawie dotacji przyznawanych w trybie pozakonkursowym klubom, fundacjom i stowarzyszeniom 23.03.2023  06.04.2023
  395 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie nagród i premii dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek podległych w latach 2018-2022 27.03.2023  07.04.2023
  396 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie jest na poziomie płacy minimalnej w Urzędzie Miasta, wszystkich jednostkach podległych oraz spółkach miejskich 27.03.2023  05.04.2023
  397 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie jest równe lub niższe od kwoty 3600 27.03.2023  05.04.2023
  398 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie porozumienia międzygminnego z Miastem Kolno oraz Gminą Piątnica w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz funkcjonowania Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 27.03.2023  06.04.2023
  399 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie liczby pracowników, których wynagrodzenie było na poziomie płacy minimalnej na koniec 2022 roku w Urzędzie Miasta, wszystkich jednostkach podległych oraz spółkach miejskich 27.03.2023  05.04.2023
  400 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie podwyżek dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek podległych w latach 2018-2022 oraz w I kwartale 2023 27.03.2023  07.04.2023
  401 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu pomieszczeń i infrastruktury przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łomża 27.03.2023  11.04.2023
  402 Artur Nadolny Interpelacja w sprawie dokumentacji projektowej na salę sportową przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży 29.03.2023  12.04.2023
  403 Piotr Serdyński Zapytanie w sprawie informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Łomży 29.03.2023  03.04.2023
  404 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie obsługi prawnej Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 29.03.2023  06.04.2023
  405 Piotr Serdyński Zapytanie w sprawie informacji dotyczącej zakupów obrazów o tematyce religijnej 31.03.2023  13.04.2023
   406 Wojciech Michalak  Zapytanie w sprawie zabezpieczenia dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łomży pomieszczenia do przechowywania sprzętu  04.04.2023  18.04.2023
   407  Wojciech Michalak Zapytanie w sprawie zabezpieczenia mieszkańców Łomzy przed wzrostem opłat za ciepło  12.04.2023  27.04.2023
   408 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca trudnej sytuacji małżeństwa mieszkającego przy ul. Dwornej 23  17.04.2023  28.04.2023
   409 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca wyników finansowych osiągniętych w 2022 r. przez spółki podległe Miastu Łomża  17.04.2023  28.04.2023
   410

Marianna Jóskowiak

Tadeusz Kowalewski

Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Żabiej w Łomży  24.04.2023  28.04.2023
  411

Marianna Jóskowiak

Tadeusz Kowalewski

Interpelacja w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego 24.04.2023  08.05.2023
  412

Marcin Dębek

Interpelacja dotycząca remontu nawirzchni jezdni oraz chodnika przy ulicy Reymonta w Łomży 18.04.2023  28.04.2023
  413

Tadeusz Kowalewski

Interpelacja w sprawie poprawy płynności ruchu poprzez rondo na Placu Tadeusza Kociuszki 25.04.2023  28.04.2023
  414

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych oraz spłek Miasta Łomża na podstawie umów o pracę 05.05.2023  10.05.2023
  415

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja dotycząca naprawy elewacji Domku Pastora oraz kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego  09.05.2023  23.05.2023
  416

Piotr Serdyński

Interpelacja w sprawie zawarcia umowy na stworzenie 15 przepisów kulinarnych przez miasto Łomża 12.05.2023  16.05.2023
  417

Wojciech Michalak

Zapytanie w sprawie zabezpieczenia mieszkańców Łomży przed wzrostem opłat za ciepło 15.05.2023  26.05.2023
  418

Dariusz Domasiewicz

Interpelacja dotycząca utrudnionego wjazdu i wyjazdu z posesji ul. Rybaki 16.05.2023  25.05.2023
  419

Andrzej Wojtkowski

Interpelacja w sprawie remontu hali sportowej im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 30.05.2023  14.06.2023
  420

Tadeusz Kowalewski

Interpelacja dotycząca funkcjonowania i stanu osobowego Strazy Miejskiej 21.06.2023  05.07.2023
   421 Tadeusz Kowalewski Interpelacja w sprawie rozpoczęcia procedury nadania nazwy ulicy Ponarska  12.07.2023  21.07.2023
  422 Tadeusz Kowalewski Interpelacja w sprawie strony internetowej miasta Łomża 12.07.2023  21.07.2023
  423 Zbigniew Prosiński Interpelacja dotycząca ubytków w nawierzchni ul. Reymonta na wysokości 11 i 11A 17.07.2023  01.08.2023
  424 Dariusz Domasiewicz Zapytanie dotyczące składowiska niebezpiecznych odpadów na terenie miasta Łomża 25.07.2023  17.08.2023
  425 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca przetargu w którym Zamawiającym jest Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Oferentem miejska spółka ZGO Sp. z o.o. 08.09.2023  21.09.2023
  426 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie analizy funkcjonowania MPGKiM i MOSiR Łomża 14.09.2023  20.09.2023
  427 Piotr Serdyński Interpelacja w sprawie analizy funkcjonowania spółek komunalnych Miasta Łomża 14.09.2023  
  428 Dariusz Domasiewicz Interpelacja dotycząca przetargu w którym Zamawiającym jest Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. a Oferentem miejska spółka ZGO Sp. z o.o. 22.09.2023  

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2019 08:45
  • Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2019 09:08
  • Data edycji: poniedziałek, 14 sty 2019 13:29
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Kierownik BRM Dorota Śleszyńska
  • Artykuł był czytany: 8787 razy
  • Ilość edycji: 147