Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2019 rok

Styczeń – luty

 1. Informacja Prezydenta Miasta Łomża o przygotowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2019.
 2. Informacja na temat zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez w szkołach (studniówki, bale, dyskoteki)
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Analiza i przyjęcie Planu Pracy Komisji oraz zgłoszenie propozycji tematów do Planu Pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.

Marzec – kwiecień

 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok w działach merytorycznie podległych Komisji.
 2. Informacja o działalności placówek kultury w naszym mieście ze wskazaniem możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na działalność /Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych, Teatr Lalki i Aktora, Miejska Biblioteka Publiczna, Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego, Muzeum Północno- Mazowieckie, Domek Pastora/.
 3. Informacja o przygotowaniu i organizacja oraz funkcjonowanie wychowania przedszkolnego (kwiecień).
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

Maj – czerwiec

 1. Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w naszym mieście.
 2. Zapoznanie się z założeniami projektów organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2019/2020.
 3. Informacja Prezydenta dotycząca stanu i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, organizacji i funkcjonowania szkolnictwa podstawowego, i średniego, stan procesu wygaszania gimnazjów w naszym mieście.
 4. Ocena przygotowania obiektów oświatowych do remontów podczas wakacji.
 5. Kierunki przewidywanych zmian w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łomża.
 6. Informacja dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych zarówno w szkole specjalnej jak i w klasach integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości miasta w stosunku do dzieci autystycznych.
 7. Opiniowanie projektów uchwał.

Lipiec - sierpień

 1. Informacja o przygotowaniu szkól i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.(sierpień)
 2. Informacja na temat projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz kulturalnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 3. Informacja na temat współpracy z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi
 4. Informacja na temat stanu zabytków a szczególnie cmentarza na ul Kopernika w Łomży
 5. Zaopiniowanie zmian lub nadania nowych nazw ulic w mieście
 6. Opiniowanie projektów uchwał.
 7. Informacja na temat naboru do przedszkoli, szkól podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście. (sierpień)
 8. Informacja Prezydenta Miasta na temat udziału uczniów łomżyńskich szkół w olimpiadach przedmiotowych i osiąganych w nich rezultatów.

Wrzesień – październik

 1. Ocena realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 r.
 2. Informacja o pracach inwestycyjnych, remontach i adaptacjach pomieszczeń zrealizowanych w 2019 roku w placówkach oświatowych miasta Łomża
 3. Informacja na temat współpracy z uczelniami wyższymi i organizacjami oświatowymi
 4. Informacja na temat stanu demograficznego i prognoz ludnościowych w Łomży
 5. Opiniowanie projektów uchwał.
 6. Ośrodki Kultury (Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego, MDKDŚT, Teatr Lalki i Aktora) – podsumowanie działalności i wizytacja obiektów.

Listopad – grudzień

 1. Raport o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/ 2019 (w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia).
 2. Propozycje i analiza wniosków Komisji dotyczących budżetu na 2020 rok.
 3. Ośrodki Kultury ( Muzeum Północno- Mazowieckie i Biblioteka ) podsumowanie działalności przedmiotowych jednostek i wizytacja obiektów.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.
 5. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2020 rok w działach merytorycznie podległych komisji.

 

 

                                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                                           Komisji Edukacji i Kultury

 

                                                                                                                                Tadeusz Kowalewski

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2019 14:13
 • Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2019 14:17
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej