Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2019 z dnia 28.03.2019 r.

Zgłoszenie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o., budowy osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku Przedszkola Niepublicznego w rejonie ulicy Sybiraków i Kazańskiej w Łomży.


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.3.1.2019Data zgłoszenia budowy28.03.2019 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomzy Sp. z o.o.


Adres projektowanego obiektu


Działka nr  12196/6, 12197/3, 12197/4, 12197/6, 12197/7 położonych przy ul. Sybiraków i Kazańskiej w Łomży.Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynku Przedszkola Niepublicznego w rejonie ulicy Sybiraków i Kazańskiej w Łomży.Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 20.04.2019 r.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 29 mar 2019 11:50
  • Data opublikowania: czwartek, 18 kwi 2019 12:17