Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w kwietniu 2019

 1. Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 116/
 2. Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji /druk nr 117/
 3. Informacja o przygotowaniu i funkcjonowaniu opieki przedszkolnej /druk nr 118/
 4. Wniosek w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży /druk nr 119/
 5. Wniosek w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży /druk nr 120/
 6. Wniosek  w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży /druk nr 121/
 7. Wniosek w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży /druk nr 122/
 8.  Wniosek w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży /druk nr 123/

 9. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta /druk nr 124/ 
 10. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 126/
 11. Wniosek w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Łomży środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowych zakładom budżetowym Miasta Łomży /druk nr 125/
 12. Wniosek w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży /druk nr 127/
 13. Wniosek w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione wspierane i mieszkania chronione treningowe oraz ustalenia zasad odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach /druk nr 128/
 14. Wniosek w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 129/
 15. Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości   /druk nr 130/
 16. Wniosek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 131/
 17. Wniosek w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w Samorządach Mieszkańców Osiedli /druk nr 132/
 18. Wniosek w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością /druk nr 133/
 19. Wniosekw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Zjazd i przy ul. Sybiraków /druk nr 134/
 20. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Zawadzkiej i przy ul. Sybiraków /druk nr 135/
 21. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Świerkowej /druk nr 136/
 22. Wniosek w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża /druk nr 137/
 23. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2019 /druk nr 138/
 24. Wniosek w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 - 2031 /druk nr 139/

 

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 4 kwi 2019 10:58
 • Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2019 11:13
 • Data edycji: piątek, 5 kwi 2019 10:33