Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na VIII sesję Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 17 kwietnia 2019 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady VIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu marcu 2019 r. /druk nr 140/

 

 1. Informacja o stanie sanitarnym miasta /druk nr 116/- wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta /druk nr 124/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 

 1. Analiza funkcjonowania MPK /druk nr 126/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością /druk nr 133, 133A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 131, 131A/ -- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 129, 129A/ -- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości   /druk nr 130, 130A/ -- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalne

 10. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 - 2031 /druk nr 139, 139A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2019 /druk nr 138, 138A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży /druk nr 127, 127A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Łomży środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowych zakładom budżetowym Miasta Łomży /druk nr 125, 125A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione wspierane i mieszkania chronione treningowe oraz ustalenia zasad odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach /druk nr 128, 128A/ - - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Zjazd i przy ul. Sybiraków /druk nr 134, 134A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Zawadzkiej i przy ul. Sybiraków /druk nr 135, 135A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Świerkowej /druk nr 136, 136A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zebrań wyborczych w Samorządach Mieszkańców Osiedli /druk nr 132, 132A/

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji /druk nr 117, 117A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża /druk nr 137, 137A/ - wiodąca Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży /druk nr 119, 119A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży /druk nr 120, 120A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 22. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży /druk nr 121, 121A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Łomży /druk nr 122, 122A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 24. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży /druk nr 123, 123A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 25. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 26. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad VII sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                Jan Olszewski

                                                                                                  

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 9 kwi 2019 11:49
 • Data opublikowania: wtorek, 9 kwi 2019 12:20
 • Data edycji: wtorek, 9 kwi 2019 12:21