Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2019 z dnia 10.05.2019 r.

Zgłoszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. dotyczące budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej do projektowanego budynku Handlowego w rejonie ulicy Zawadzkiej i Ks. Anny w Łomży.


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.3.2.2019Data zgłoszenia budowy10.05.2019 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomzy Sp. z o.o.


Adres projektowanego obiektu


Działki nr  12666, 12667. 12668 i 12713  położone przy ul. Zawadzkiej i Ks. Anny w Łomży.Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów z rur preizolowanych o średnicy 2xDn200/355mm od komory "AA300" do punktu "T1" 2xDn100/225mm od punktu "T1" do punktu "T2" wraz z przyłaczem o średnicy 2xDn65/160mm do projektowanego budynku Handlowego w rejonie ulicy Zawadzkiej i Ks. Anny w Łomży.Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 03.06.2019 r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2019 13:43
  • Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2019 13:53