Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w czerwcu 2019

1. Informacja orealizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości za 2018 rok /druk nr 165/

2. Wniosek w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego /druk nr 167/

3. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża, a Gminą Wizna w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy /druk nr 168/

4. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża, a Gminą Miastkowo w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy /druk nr 169/

5. Wniosek w sprawie dostasowania nazw szkół /druk nr 170/

6. Raport o stanie miasta za 2018 rok /druk nr 171/

7. Informacja o arkuszach organizacyjnych szkół /druk 172/

8. Informacja o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża za 2018 r. /druk nr 173/

9. Wniosek w sprawie absolutowium /druk 174/

10. Wniosek w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży /druk nr 175/

11. Wniosek w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Łomży /druk nr 176/

12. Wniosek w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża / druk nr 177/

13. Informacja o pozyskanych środków zewnętrznych na sport i turystykę /druk 178/

14. Wniosek w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Geodetów /druk nr 179/

15. Wniosek w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Fabrycznej /druk nr 180/

16. Informacja o funkcjonowaniu żłobków /druk nr 181/

17. Informacja o przebiegu imprez w I półroczu /druk nr 182/

18. Informacja klubów i stowarzyszeń o przygotowaniu do wakacji /druk nr 183/

19. Informacja do wypoczynku letniego /druk 184/

20. Informacja o pracy Prezydenta w maju 2019 r. /druk 185/

21. Informacja o wypoczynku i dożywianiu w wakacje /druk 186/

22. Wniosek w sprawie zmian w  WPF /druk 187/

23. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 /druk 188/

24. Bieżąca analiza poziomu i struktury zadlużenia /druk nr 189/

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 31 maj 2019 10:07
  • Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 10:30
  • Data edycji: środa, 12 cze 2019 13:22