Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.3.2019 z dnia 29.05.2019 r.

Zgłoszenie Miasta Łomża (zarządcy drogi) na przebudowę nawierzchni ul. Polowej w Łomży z budową kanalizacji deszczowej na działce nr 12468/2 przy ul. Polowej w Łomży wraz z przykanalikiem wpustu do studni.


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.3.3.2019 r.Data zgłoszenia budowy29.05.2019 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miasto Łomża

Stary Rynek 14, 18-400 Łomża


Adres projektowanego obiektu


Działka nr  12468/2 położona przy ul. Polowej w Łomży.Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie przebudowę nawierzchni ul. Polowej w Łomży z budową kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem wpustu do studni.Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 26.06.2019 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 31 maj 2019 11:40
  • Data opublikowania: piątek, 31 maj 2019 11:53