Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2019 z dn. 13.06.2019 r.

Zgłoszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. dotyczące budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do istniejącego budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Długiej 11 w Łomży.


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.3.4.2019 r.Data zgłoszenia budowy13.06.2019 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża

Adres projektowanego obiektu


Działki nr  10364 i 10374/6 położone przy ul. Długiej i Jatkowej w Łomży.Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie przyłącza sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w systemie rur preizolowanych o śre3dnicy 2xDn32/125mm od punktu "A" do istniejącego budynku mieszkalno - usługowego w punkcie "W" przy ulicy Długiej 11 w Łomży.Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.07.2019 r.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 cze 2019 14:45
  • Data opublikowania: piątek, 14 cze 2019 15:15