Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2019 z dn. 14.06.2019 r.

Zgłoszenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. dotyczące budowy przyłącza sieci ciepłowniczej do istniejącego budynku mieszkalno - usługowego przy Placu Niepodległości 13 w Łomży.


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.3.5.2019 r.Data zgłoszenia budowy14.06.2019 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża

Adres projektowanego obiektu


Działki nr  11108 położone przy Placu Niepodległości 13 w Łomży.Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie przyłącza sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w systemie rur preizolowanych o średnicy 2xDn25/110mm od punktu "T" do istniejącego budynku mieszkalno - usługowego w punkcie "W" przy Placu Niepodległości 13 w Łomży.Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 08.07.2019 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 cze 2019 12:09
  • Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2019 12:32