Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w lipcu 2019

  1. Wniosek w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków oraz innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie miasta Łomża /druk nr 193
  2. Analiza funkcjonowania MPGKiM /druk nr 194/

 3. Analiza funkcjonowania PPŁ /druk nr 198/

4. Wniosek grupy radnych w sprawie  zmiany uchwał dotyczących spraw alkoholowych /druk 197/

5. Informacja o działalności CPZ /druk 199/

6.wniosek w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników /druk nr 200/

7. Wniosek w sprawie zmian w Statucie Środowiskowego domu Samopomocy w Łomży /druk nr 201/

8. Wniosek w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 203/

9. Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości   /druk nr 204/

10. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 - 2032 /druk nr 205/

11. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 206/

12. Wniosek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty /druk nr 202/

 

 

Przewodnicząca

                                                                                              Komisji Finansów i Skarbu Miasta

 

                                                                                                       Marianna Jóskowiak

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 27 cze 2019 13:25
  • Data opublikowania: czwartek, 27 cze 2019 13:33
  • Data edycji: piątek, 28 cze 2019 08:33