Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na XIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 14 sierpnia 2019 roku o godz. 17.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego NK-II.4131.101.2019.DM z dnia 25 lipca 2019 r. doręczonego 25 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 113/XII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża - druk Nr 218, 218A.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - druk Nr 218, 218B.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 330/XXXVIII/17 Rady MIejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomośći - druk Nr 218, 218C.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

 

                     Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Dariusz Domasiewicz

 

Osoby zaproszone na sesję Rady Miejskiej Łomży:

1. Posłowie RP

2. Wojewoda Podlaski

3. Marszałek Województwa Podlaskiego

4. Radni Sejmiku Województwa Podlaskiego

5. Radca Prawny

6. Prezes ZGO

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 8 sie 2019 14:48
  • Data opublikowania: czwartek, 8 sie 2019 15:11
  • Wytwarzający informację: Dariusz Domasiewicz Wiceprzewodniczący RMŁ
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2725 razy