Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

MATERIAŁY NA SESJE I KOMISJE W SIERPNIU

 1. PROJEKT uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podlaskiego NK – II.4131.101.2019.DM z dnia 25 lipca 2019 r., doręczonego 25 lipca 2019 r., w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 113/XII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża – druk nr 218, 218 A.
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – druk nr 218, 218 B.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 330/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – druk nr 218, 218 C
 4. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2019 r. /druk nr 219/
 5. Wniosek dot. uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skala mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża /druk nr 211, 211A/
 6.  Wniosek dot. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 216, 216A/

 7. Wniosek dot.  uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Łomża /druk nr 215, 215A/
 8. Wniosek dot.  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019-2020” /druk nr 220, 220A /
 9. Wniosek dot.  uchwały zmieniającej uchwałę Nr 179/XXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, zmienionej uchwała nr 30/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2019 r. /druk nr 213, 213A/
 10. Wniosek dot.  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 214, 214A/
 11. Wniosek dot.  uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /druk nr 212, 212A/
 12. Informacja o realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2019 roku /druk nr 217/
 13.  Informacja o realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok /druk nr 221/

 14. Wniosk w sprawie zmian w WPF /druk 222/
 15. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 /druk 223/
 16. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy /druk 224/
 17. Informacja dotycząca budżetu obywatelskiego /druk 225/
 18. Informacja dotycząca projektóew edukacyjnych /druk 226/
 19. Informacja o wspólpracy /druk nr 227/
 20. Informacja o przygotowaniu szkól do nowego roku szkolnego /druk nr 228/
 21. Informacja o przygotowaniu szkól do nowego roku szkolnego pod kątem bezpieczeństwa /druk nr 229/
 22. Informacja o terenach inwestycyjnych /druk nr 230/
 23. Wniosek grupy radnych /drtuk nr 231/
 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 sie 2019 09:17
 • Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2019 09:31
 • Data edycji: środa, 14 sie 2019 12:05