Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2019 z dn. 19.08.2019 r.

Zgłoszenie PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zamiaru budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania ZK-0088 na działkach nr 10273, 10274 położone przy ul. 3-go Maja i Placu Pocztowym w Łomży.


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowy



BUD.6743.3.6.2019 r.



Data zgłoszenia budowy



19.08.2019 r.



Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

PGE Dystrybucja S.A.

Adres projektowanego obiektu


Działki nr  10273, 10274 położone przy ul. 3-go Maja i Placu Pocztowym w Łomży.



Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania ZK-0088



Data wniesienia sprzeciwu



 



Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu



 10.08.2019 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 sie 2019 12:06
  • Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2019 12:40