Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 26 sierpnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 16.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

1. Przyjęcie protokołów:

a) nr 8/19 z dnia 10 czerwca 2019 r.

b) nr 9/19 z dnia 17 czerwca 2019 r.

c) nr 10/19 z dnia 1 lipca 2019 r.

d) nr 11/19 z dnia 10 lipca 2019 r.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - druk nr 224,224A

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Łomża – druk nr 215,215A

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża – druk nr 216,216A

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 223,223A

6. Analiza wydatków budżetowych na oświatę w latach 2015-2019 – druk nr 208

7. Informacja na temat współpracy z organizacjami i towarzystwami społeczno-kulturalnymi – druk nr 227

8. Informacje:

a) o przygotowaniu szkól i placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego – druk nr 228

b) na temat projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz kulturalnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych druk nr 226,228

c) na temat naboru do przedszkoli, szkól podstawowych i ponadgimnazjalnych w mieście – druk nr 228

d) na temat udziału uczniów łomżyńskich szkół w olimpiadach przedmiotowych i osiąganych w nich rezultatów – druk nr 228

9. Sprawy różne i wolne wnioski.      

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                 Komisji Edukacji i Kultury

 

                                                                                                                   dr Tadeusz Kowalewski

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 sie 2019 12:51
  • Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2019 12:58
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej