Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady XIV sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 28 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów z obrad XII i XIII sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lipcu 2019 r. /druk nr 219/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 - 2031 /druk nr 222, 222A/

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019 /druk nr 223, 223A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 1. Informacja na temat jakości stanu wody w mieści. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków /druk nr 212, 212A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 214, 214A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skala mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża /druk nr 211, 211A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 179/XXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu, zmienionej uchwałą nr 30/V/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 stycznia 2019 r. /druk nr 213, 213A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Łomży po 60 roku życia na lata 2019-2020” /druk nr 220, 220A / - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Łomża /druk nr 215, 215A/ - wiodącaKomisja Edukacji i Kultury
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża //druk nr 216, 216A/ - wiodącaKomisja Edukacji i Kultury
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 224, 224A/ - wiodącaKomisja Edukacji i Kultury
 4. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych o odwołanie z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji i Kultury /druk nr 231, 231A/
 5. Ocena realizacji uchwał podjętych w II kwartale 2019 roku /druk nr 217/ – wiodąca Komisja Rewizyjna
 6. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2018 rok /druk nr 221/ - wiodąca Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia
 7. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.
 8. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokoły z obrad XII i XIII sesji Rady Miejskiej Łomży są do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                 Jan Olszewski

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 sie 2019 13:15
 • Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2019 13:26
 • Data edycji: czwartek, 22 sie 2019 09:53