Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w miesiącu październiku 2019

1. Wniosek w sprawie zmiany przebiegu ulicy /druk nr 258/

2. Wniosek w sprawie  wysokości podatków w 2020 /druyk nr 259/

3. Informacja o pracy Prezydenta we wrześniu /druk nr 260/

4. Informacja MOSiR (druk 261)

5. Wniosek w sprawie zmiany m.p.z.p. terenów w obrębie ulic Wojska polskiego, Poznańska, planowane przedlużenie Meblowej (druk nr 262)

6. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Sosnowej, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość /druk nr 263/

7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, u zbiegu ulic gen. Władysława Sikorskiego i Senatorskiej /druk nr 264/

8. Rezygnacja z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Komisji Finansów i Skarbu Miasta /druk nr 265/

9.Wniosek w sprawietrybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Łomża przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania /druk nr 267/

10. Wniosek w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łomży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży /druk nr 268/

11. Wniosek w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży /druk nr 269/

12. Wniosek w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych trzyletnich Liceów Ogólnokształcących /druk nr 270/

13. Wniosek w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych  Technikum /druk 271/

14. Wniosek w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży /druk nr 272/

15. Informacja o dzialalności Teatru Lalki i Aktora /druk 266/

16. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 273/

17. Wniosek w sprawie dotacji udzielonej CIOs na 2020 rok /druk 274/

18. Wniosek w sprawie dotacji udzielonej MPGKiM oraz MPK /druk 275/

19. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk 276/

20.Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli /druk 277/

21. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Rycerskiej /druk nr 278/

22. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża /druk nr 280/

 23. Informacja o działalności MDK-DŚT /druk 266.1/

24. Informacja o działalności Filharmonii /druk nr 266.2/

25. wniosek w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2020 rok /druk 282/

26. Informacja o oświadczeniach majątkowych /druk 279/

27. wniosek w sprawie zmiany uchwały przekształcającej MPK w spólkę /druk 281/

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 15 paź 2019 13:10
  • Data opublikowania: wtorek, 15 paź 2019 13:15
  • Data edycji: środa, 16 paź 2019 14:53