Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 25 października 2019 r. /piątek/ o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

1.  Przyjęcie protokołu nr 13/19 z dnia 23 września 2019 r.

2. Ośrodki Kultury (Filharmonia Kameralna im. W. Lutosławskiego, MDK-DŚT, Teatr Lalki i Aktora) – podsumowanie działalności - druk nr 266

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rokw działach merytorycznie podległych Komisji.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta Łomża przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania - druk nr 267, 267A

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łomży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łomży Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży - druk nr 268, 268A

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży - druk nr 269, 269

7. Zaopiniowanie projektów uchwał:

 a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
w   Łomży - druk nr 270, 270A

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży  w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży - druk nr 270, 270B

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży
w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Łomży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży - druk nr 270, 270C

d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Zespołu Szkół Mechanicznych i OgólnokształcącychNr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łomży w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące w Łomży Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży - druk nr 270, 270D

e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące w Łomży Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - druk nr 270, 270E

f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Łomży Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Łomży Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży- druk nr 270, 270F

8. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Łomży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Łomży Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży - druk nr 271, 271A/.

b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Łomży Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Łomży Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży - druk nr 271, 271B

c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 6 w Łomży Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży
w pięcioletnie Technikum Nr 6 w Łomży Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - druk nr 271, 271C

d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa w Łomży Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży w pięcioletnie Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa w Łomży Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - druk nr 271, 271D

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego    Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Łomży - druk nr 272, 272A

10. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

                                                                                                                                                                     Przewodniczący

                                                                                                                                                              Komisji Edukacji i Kultury

 

                                                                                                                                                                           Mariusz Tarka

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 18 paź 2019 14:43
  • Data opublikowania: piątek, 18 paź 2019 14:50
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 paź 2019 08:07
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej