Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

funkcjonuje od 30 października 2019 r. do 28 września 2022 r.

Zakres Działania:

1)    budżet miasta w działach,

2)    programy rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,

3)    promocja miasta,

4)    współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi,

5)    plany, strategie i programy zagospodarowania przestrzennego,

6)    problemy bezrobocia i przekształceń rynku pracy,

7)    współdziałanie z Radami Osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta.

8)    rozwój infrastruktury komunalnej

9)    funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej

10)    zarządzanie drogami i organizacja ruchu drogowego

11)    utrzymanie porządku na terenie miasta

12)    ochrona środowiska,

13)    nabywanie i zbywanie mienia miasta,

14)    gospodarka lokalami i budownictwo mieszkaniowe,

15)    współpraca z organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami regionalnymi,

16) plany

17)    bezpieczeństwo publiczne,

18)    współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Straży Pożarnych, radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi i organizacjami społecznymi.

19)    współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi (pożytku publicznego),

20)    współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji

21)    koordynowanie prac Komisji w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej

22)    współpraca z  komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.

23)    opiniowanie uchwał dotyczących gospodarki ściekowej, wodnej, terenów zielonych, ochrony powietrza,

24)    analizowanie danego problemu z zakresu ochrony środowiska i przygotowanie merytorycznego stanowiska Komisji,

25)    inicjowanie działań Rady w przedmiocie działalności Komisji,

26)    ocena informacji i sprawozdań składanych Radzie przez podmioty obowiązane,

27)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

28)    rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę,

29)    kontrola wykonania uchwał i wniosków dotyczących działalności Komisji,

 

 

Skład osobowy:

 1. Agnieszka Białobrzewska
 2.  Maciej Andrzej Borysewicz - członek
 3. Ireneusz Waldemar Cieślik - z-ca Przewodniczącego
 4. Marcin Dębek - członek
 5. Dariusz Domasiewicz
 6. Marek Dworakowski
 7. Hanka Gałązka
 8. Andrzej Janusz Grzymała
 9. Marianna Jóskowiak
 10. Tadeusz Kowalewski
 11. Zofia Kurkowska
 12. Wojciech Michalak
 13. Artur Nadolny   - Przewodniczący Komisji
 14. Jan Olszewski
 15. Andrzej Podsiadło
 16. Zbigniew Prosiński - członek
 17. Piotr Serdyński - członek
 18. Edyta Śledziewska - członek
 19. Mariusz Tarka
 20. Andrzej Wojtkowski
 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2019 10:41
 • Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2019 10:42
 • Data edycji: poniedziałek, 4 lis 2019 11:12