Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

funkcjonuje od 30 października 2019 r. do 28 września 2022 r.

Zakres działania:

1)    budżet w działach,

2)    kształtowania polityki prorodzinnej miasta,

3)    programy ochrony socjalnej rodziny,

4)    funkcjonowanie MOPS i domów pomocy społecznej,

5)    zabezpieczenie potrzeb opieki zdrowotnej,

6)    współpraca z instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, samotnym i chorym,

7)    współpraca z organizacjami pozarządowymi (pożytku publicznego),

8)    programy przeciwdziałania patologiom społecznym,

9)    współpraca z organizacjami i placówkami w dziedzinie wychowania, edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

10) współpraca z radami osiedli, komendą Miejską Straży Pożarnej i Komendą Miejską Policji.

11)    programy rozwoju turystyki, sportu i kultury fizycznej,

12)    współpraca z organizacjami i towarzystwami kultury fizycznej, turystyki i sportu,

13)    promocja turystyczna miasta,

14)    propagowanie rekreacji i aktywnego stylu życia,

15)    współdziałanie z Radami Osiedli.

 

Skład osobowy:

 1. Tadeusz Kowalewski
 2. Artur Nadolny
 3. Jan Olszewski
 4. Stanisław Oszkinis
 5. Andrzej Podsiadło
 6. Zbigniew Prosiński
 7. Piotr Serdyński
 8. Edyta Śledziewska
 9. Mariusz Tarka
 10. Andrzej Wojtkowski - Przewodniczący
 11. Marcina Dębek - Z-ca Przewodniczącego
 12. Agnieszka Białobrzewska
 13. Marianna Jóskowiak
 14. Zofia Kurkowska
 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2019 10:43
 • Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2019 10:44
 • Data edycji: poniedziałek, 4 lis 2019 11:08
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej