Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Materiały na sesję i komisje w listopadzie 2019

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu październiku 2019 r. /druk nr 286/
 2. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 58/VII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 marca 2019 r. zmienioną Uchwałą 179/XVI/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych /druk nr 287, 288A/
 3.  Informacja o realizacji uchwał podjętych w III kwartał 2019 r. /druk nr 287/

 4. Informacja o realizacji Programu Rozwoju Miasta Łomża do 2020+ /druk nr 289/
 5. Informacja o działalności Muzeum /druk nr 290/
 6. Informacja o pomocy świątecznej /druk nr 291/
 7. Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa/druk nr 292/
 8. Wniosek w sprawie opłat za usuwanie pojazdów /druk nr 293/
 9. Informacja o przygotowaniu do zimy /druk  nr 294/
 10. Wniosek w sprawie nadania nazw ulicom /druk nr 295/
 11. Wniosek w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej /druk nr 296/
 12. Wniosek w sprawie Rozcznego Prograsmu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi /druk nr 297/
 13. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 /druk nr 299/
 • Data powstania: Data powstania: środa, 13 lis 2019 09:50
 • Data opublikowania: środa, 13 lis 2019 09:54
 • Data edycji: czwartek, 14 lis 2019 12:27