Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesje i komisje grudniowe 2019

  1. Wniosek w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego przy ul. Rybaki /druk nr 309/

 

  1. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie oraz zasad ich poboru /druk nr 307/

 3. Informacja o:

- działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej

- działalności Łomżyńskiej Rady Seniorów

- działalności Łomżyńskiej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością

     - działalności Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego /druk nr 310/

 4. Wniosek w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników /druk nr 308/

5. Informacja o realizacji budżetu obywatelskiego /druk nr 311/

6. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 /druk 312/

7. Wniosek w  sprawie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2020 rok/druk nr 313/

8. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 -2034 /druk nr 314/

9. Wniosek w sprawie zmian w gminnym programie osłonowym w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża na lata 2019-2020 /druk nr 315/

10. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr 26/IV/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Łomża w prawo własności gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat /druk nr 316/

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 5 gru 2019 11:35
  • Data opublikowania: czwartek, 5 gru 2019 11:41
  • Data edycji: czwartek, 5 gru 2019 13:19
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej