Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w lutym 2020

  1. Wniosek w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy z siedziba w Łomży /druk nr 333/
  1. Rezygnacja z pracy w komisjach /druk nr 336/
  1. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę w IV kwartale 2019 r. /druk nr 335/

 4. Projekt Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok /druk nr 334/

5. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 -2020 /druk nr 337/

6. Wniosekw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy. ul. kpt. Franciszka Skowronka /druk nr 338

7. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy. ul. Projektowanej /druk nr 339/

8. Wniosek w sprawie nadania nazw ulicom /druk nr 340/

9. Wniosek w sprawie  zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w południowo – wschodniej części miasta Łomża /druk nr 341/10.

10. Wniosek  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy. ul. Świerkowej /druk nr 347/

11. Wniosek w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 346/

12. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2019 rok oraz plany i zamierzenia na 2020 rok, wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji turystycznej /druk nr 345/

13. Wniosek w sprawie dyskusja odnośnie przebiegu linii kolejowej przez Łomżę w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego /druk 349/

14. Informacja o pracy Prezydenta w Styczniu 2020 r. /druk 350/

15. Wniosek w sprawie  wystąpienia Miasta Łomża ze Stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” /druk nr 348/

16. Wniosek w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży /druk nr 351/

17. Wniosek w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Łomży /druk nr 352/

18. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 353/

19. Wniosek w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 -  2034 /druk nr 354/

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2020 10:42
  • Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2020 10:47
  • Data edycji: środa, 12 lut 2020 08:38
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej