Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na obrady XXI sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 26 lutego 2020 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej Łomży.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu styczniu 2020 r. /druk 350/

 

 1. Dyskusja odnośnie przebiegu linii kolejowej przez Łomżę w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego /druk 349/

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 -  2034 /druk nr 354, 354A/

 

b)  w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2020 /druk nr 353,353A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża terenów położonych w południowo – wschodniej części miasta Łomża /druk nr 341, 341A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy z siedziba w Łomży /druk nr 333, 333A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 -2020 /druk nr 337, 337A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy. ul. kpt. Franciszka Skowronka /druk nr 338, 338A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, położonej w Łomży przy. ul. Projektowanej /druk nr 339, 339A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży przy. ul. Świerkowej /druk nr 347, 347A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 346, 346A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom /druk nr 340, 340A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 13. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży /druk nr 351, 351A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Łomży /druk nr 352, 352A/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Łomża ze Stowarzyszenia „Łomżyńskie Forum Samorządowe” druk nr 348, 348A/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej Rozwoju i Przedsiębiorczości

 16. Podjęcie uchwały zmieniającejuchwałę w sprawie Statutu Miasta Łomży /druk nr 358, 358A/

 17. Podjęcie uchwał:

       a) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży  

           /druk nr 336, 336A/

b)    zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Łomży, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składów osobowych /druk nr 336, 336B/

 18. Przyjęcie informacji o realizacji uchwał podjętych przez Radę w IV kwartale 2019 r. /druk nr 335/ - wiodąca Komisja Rewizyjna

 19. Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej Łomży na 2020 rok /druk nr 357/

 20. Przyjęcie Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok /druk nr 334,334A/

 21. Sprawozdanie z działalności LOT Ziemia Łomżyńska za 2019 rok oraz plany i zamierzenia na 2020 rok, wraz z informacją na temat współpracy Miasta z LOT Ziemia Łomżyńska w zakresie promocji turystycznej /druk nr 345/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 22. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 23. Sprawy różne.

 

Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XX sesji jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

                                                                                                                        Przewodnicząca

                                                                                                                   Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                 Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:46
 • Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 14:04
 • Data edycji: poniedziałek, 24 lut 2020 14:13