Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury 23.03.2020 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 23 marca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

  1. Przyjęcie protokołu nr 19/20 z dnia 24 lutego 2020 r.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Burs Szkolnych Nr 1,2,3 w Łomży, dla których Miasto Łomża jest organem prowadzącym – druk nr 367,367A
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk nr 369,369A
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Geodetów, Kolejowej i Towarowej - druk nr 376,376A
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom stanowiącym przedłużenie ulic Kolejowej i Towarowej - druk nr 375,375A
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

                                                                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                                                                                   Komisji Edukacji i Kultury

 

                                                                                                                                                        Edyta Śledziewska

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 17 mar 2020 14:14
  • Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2020 14:17
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej