Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w czerwcu 2020

1. Raport o stanie miasta za 2019 rok /druk 426/

2. Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok /druk 427/

3. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu maju 2020 r. /druk nr 431/

4. Analiza funkcjonowania MPGKiM/druk nr 433/

5. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze miasta Łomży /druk 429/

6. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Chmielnej /druk 435/

7. Sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Łomża na lata 2016-2021, za 2019 r./druk nr 434/

8. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Łomży i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych rok/druk nr 430/

9. wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok /druk nr 436/

10. wniosek w sprawie sprzedaży bez przetargu działki /druk nr 437/

11. wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 443/

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2020 13:51
  • Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2020 13:54
  • Data edycji: środa, 10 cze 2020 12:43
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej