Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w lipcu 2020

1. Raport o stanie miasta za 2019 rok /druk nr 426/

2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie  sprawozdania finansowego za 2019 rok /druk nr 432/

3. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Łomża /druk nr 448/

4. Wniosek w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomży /druk 449/

5. Informacja o bezpieczeństwie na drogach /druk nr 450/

6. Ocena realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” za 2019 rok /druk nr 447/

7. Analiza działalności PPŁ /druk 451/

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 cze 2020 10:35
  • Data opublikowania: piątek, 26 cze 2020 10:45
  • Data edycji: poniedziałek, 29 cze 2020 12:09