Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury, które odbędzie się dnia 7 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji :

 1. Przyjęcie protokołu nr 22/20 z dnia 25 maja 2020 r.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Chmielnej – druk nr 435, 435A
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża, a także określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Łomży – druk nr 429,429A
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Miasta Łomży – druk nr 449,449A
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok w działach merytorycznie podległych Komisji – druk 456,456A
 6. Informacja dotycząca przygotowań do organizacji letniego wypoczynku dziecii młodzieży w naszym mieście – druk nr 445
 7. Zapoznanie się z założeniami projektów organizacyjnych szkół składanych przez dyrektorów na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 439
 8. Informacja Prezydenta dotycząca stanu i kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, organizacji i funkcjonowania szkolnictwa podstawowego i średniego – druk nr 442
 9. Informacja dotycząca edukacji dzieci niepełnosprawnych zarówno w szkole specjalnej jak i w klasach integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości miasta w stosunku do dzieci autystycznych – druk nr 440
 10. Ocena przygotowania obiektów oświatowych do remontów podczas wakacji - druk nr 444
 11. Kierunki przewidywanych zmian w zakresie organizacyjnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łomża – druk nr 441
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Informując o powyższym proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

                                                                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                                                                               Komisji Edukacji i Kultury

                                                                                                                                                    Edyta Śledziewska  

 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 2 lip 2020 14:37
 • Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 14:42
 • Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lip 2020 10:06
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej