Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - do wiadomości stronom postępowania

Informuje się strony postępowania znak: WGK.6220.7.2020,

że dnia 7 lipca br. na wniosek PBK Spółka z o.o. w Łomży została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na olej napędowy na terenie Spółki przy ul. Poligonowej 32 w Łomży.

Skan decyzji - w załączniku

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 7 lip 2020 14:19
  • Data opublikowania: wtorek, 7 lip 2020 14:24
  • Data przejścia do archiwum: środa, 22 lip 2020 08:23