Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie rozbiórki i budowy Nr BUD.6740.2.6.2020 z dnia 08.07.2020 r.

Zgłoszenie Miasta Łomża z dnia 08.07.2020 r. dotyczące rozbiórki linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 12564, 10631, 12236/12 oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 12564, 10715/1, 10638, 12236/12 położonych przy ul. Dwornej w Łomży


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.2.6.2020Data zgłoszenia budowy08.07.2020 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miasto Łomża

Adres projektowanego obiektu

Rozbiórka na działkach nr:12564, 10631, 12236/12.

Budowa na działka nr: 12564, 10715/1, 10638, 12236/12,

położonych przy ul. Dwornej w Łomży


Opis projektowanego obiektu

 

Zgłoszenie rozbiórki linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kVData wniesienia sprzeciwubrak

 Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 08.07.2020 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 9 lip 2020 13:45
  • Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2020 14:02