Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.7.2020 z dnia 07.07.2020 r.Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.2.7.2020Data zgłoszenia budowy07.07.2020 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Miasto Łomża

Adres projektowanego obiektu


Budowa na działce nr 40444/8 położonej przy Al. Legionów w Łomży


Opis projektowanego obiektu

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączem kablowym nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnegoData wniesienia sprzeciwubrak

 Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu31.07.2020 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 10 lip 2020 12:55
  • Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 13:08