Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

INFORMACJA - ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ - dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

INFORMACJA - ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ - dot. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

UWAGA ZMIANA W OPŁACIE SKARBOWEJ:

Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)).

  • Data powstania: Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 08:36
  • Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 08:52