Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w sierpniu 2020

 1. Analiza funkcjonowania Parku Przemysłowego Łomża/druk nr 451/
 1. Analiza funkcjonowania MPGKiM/druk nr 433/
 1. Ocena realizacji Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2019 rok /druk nr 465/ 
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Łomża, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od opłat /druk nr 462/
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Łomża na rok szkolny 2020/2021 /druk nr 463/

 4.  Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Łomża uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej /druk nr 464/

 5. Realizacja Programu Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” za 2019 rok druk nr 447/ 
 6. Realizacja uchwał podjętych w II kwartale 2020 roku /druk nr 461/
 7. Wniosek w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 - 2034  /druk nr 466/

 8.  Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk nr 467/

 9. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego /druk nr 468/
 10. Wniosek  dotyczący uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej/druk nr 469/
 11. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży za 2019 rok. /druk nr 470/
 12. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Łomżyńskiej Strategii Elektromobilności” na lata 2020 – 2035 /druk nr 472/
 13.  Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych /druk nr 473/

 14. Wniosek opodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 472/
 15. Sprawozdania Komisji skarg w sprawie petycji /druk nr 474/
 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 13 sie 2020 09:49
 • Data opublikowania: czwartek, 13 sie 2020 10:00
 • Data edycji: czwartek, 13 sie 2020 12:50