Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje we wrześniu 2020

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu sierpniu 2020 r. /druk 482/
 2. Wniosek w sprawie  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy z siedziba w Łomży /druk nr 480/
 3.  Wniosek o podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /druk nr 481/

 4. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji /druk nr 484/

 5. Sprawozdanie z działalności  MDK-DŚT /druk 483/
 6. Sprawozdanie z działalności ŁFK /druk 483.1/
 7. Sprawozdanie z działalnoci TLAiA /druk nr 483.2/
 8. Wniosek w sprawie Założeń Polityki Społeczno - Gospodarczej na 2021 /druk nr 486/
 9. Wniosek w sprawie dyżurów aptek /druk nr 487/
 10. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 488/
 11. wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk nr 489/
 12. Wniosek w sprawie dotacji dla MPGKiM /druk nr 490/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 11:47
 • Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 11:56
 • Data edycji: piątek, 18 wrz 2020 13:14
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej