Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze przyznania dotacji Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE

WKS.525.18.2020

 

OGŁOSZENIE

            Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 poz 1057 ) informuję, że w dniu 16 września 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Spółdzielni Socjalnej Black Horse na realizację zadania publicznego: Udział w zawodach MMA 2020”.

            Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip

            Stosownie do art. 19a ust 4, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża lub pocztą elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl

 

                                                                                              Prezydent Miasta

                                                                                              dr Mariusz Chrzanowski

 

Łomża 28.09.2020 r.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 28 wrz 2020 14:09
  • Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2020 14:12
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 paź 2020 03:26