Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.9.2020 z dnia 09.10.2020 r.

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem w rejonie ulicy Jana z Kolna i ulicy Dwornej w Łomży


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6743.2.9.2020Data zgłoszenia budowy09.10.2020 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Adres projektowanego obiektu


Budowa na działkach nr 10593, 12564, 10602 położonych przy ul. Dwornej i Jana z Kolna w Łomży


Opis projektowanego obiektu

 

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem w rejonie ulicy Jana z Kolna i ulicy Dwornej w Łomży

Data wniesienia sprzeciwu brakData upływu terminu do wniesienia sprzeciwu30.10.2020 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 10:33
  • Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 10:50