Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja Rewizyjna

1. Rada kontroluje działalność Prezydenta oraz miejskich jednostek organizacyjnych przy pomocy powołanej w tym celu Komisji Rewizyjnej. 2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu miasta i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta z przyczyn innych niż nieudzielanie Prezydentowi absolutorium. 4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.


 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2003 11:00
  • Data opublikowania:
  • Data edycji: wtorek, 4 maj 2004 12:54
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej