Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w październiku 2020

  1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu wrześniu 2020 r. /druk 494/

 

2. Wniosek w sprawie zmian w WPF  na lata 2020 - 2034 /druk nr 498/

 

3. Wniosek w sprawie zmian w budżecie  /druk nr 499/

 4. Wniosek w sprawie dotacji dla MPGKiM ZB oraz CIS / druk nr 500/

5. wniosek w sprawie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Miastu Łomża oraz jego jednostkom organizacyjnym /druk nr 501/

 6. niosek w sprawie uchwał podatkowych /druk 497/

 7. Wniosek w sprawie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa odkupu nieruchomości zbytej przez Miasto Łomża na Prawach Powiatu /druk nr 496/

8. Wniosek w sprawie  uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku /druk nr 502/

 9. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży /druk nr 503/

10. Sprawozdanie z realizacji Strategii /druk n 505/

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 20 paź 2020 09:49
  • Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2020 10:01