Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Twórczego Działania "BK Step"

WKS.525.19.2020

 

OGŁOSZENIE

     Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057) informuje, że w dniu 13 października 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Łomży wpłynęła oferta Stowarzyszenia Twórczego Działania "BK Step" na realizację zadania publicznego: "Spektakl taneczny".

     Uznając celowość zadania, zamierzam udzielić dotacji w wysokości 10 000 zł (slownie: dziesięć tysięcy złotych) na jego realizację. Oferta zamieszczona jest na stronie: www.lomza.pl/bip 

      Stosownie do art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłaszać pisemnie uwagi w tej sprawie pod adresem: Urząd Miejski, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub poczta elektroniczną: ratusz@um.lomza.pl .

 

Łomża, 23.10.2020 r.

 

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 23 paź 2020 12:38
  • Data opublikowania: piątek, 23 paź 2020 12:47
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 30 paź 2020 07:07