Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w listopadzie 2020

1. Wniosek w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta /druk nr 518/

2. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk nr 519/

3. Wniosek w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków dla mieszkańców Miasta Łomża /druk nr 510/

4. Wniosek  w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży/druk nr 516/

5. Wniosek  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji /druk nr 517/

6. Informacja  o realizacji uchwał podjętych w III kwartale 2020 r. /druk nr 511/

7. Informacja o realizacji Programu Rozwoju Łomzy /druk 515/

8. Wniosek w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspólpracy /druk nr 514/

9. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 520/

10. Informacja o przygotowaniu służb komunalnych do zimy /druk 521/

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 13 lis 2020 15:06
  • Data opublikowania: piątek, 13 lis 2020 15:15
  • Data edycji: poniedziałek, 16 lis 2020 10:26