Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenia na obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży

Uprzejmie informuję, że dnia 16 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Senatorska 13 rozpoczną się obrady XXXII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu listopadzie 2020 r.

 

 1. Pierwsze czytanie budżetu na rok 2021 /druk nr 512, 513/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 - 2034

 

b)  zmieniającej uchwałę Nr 205/XVIII/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łomża na rok 2020 - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Łomży” /druk nr 529, 529A/ - wiodąca Komisja Rodziny, Sportu i Zdrowia

 

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Przyjęcie Raportu o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, w tym informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych w łomżyńskich szkołach i działaniach dyrektorów w celu podnoszenia wyników kształcenia /druk nr 528/ - wiodąca Komisja Edukacji i Kultury

 

 1. Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Rozwoju Miasta Łomża do 2020+ za rok 2019 /druk nr 515/ - wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Przedsiębiorczości

 

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 

 1. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

                                                                                                                                                Przewodnicząca

                                                                                                                                             Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                 Alicja Konopka

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 8 gru 2020 15:03
 • Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2020 15:11
 • Data edycji: piątek, 11 gru 2020 10:21