Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

- do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.