Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w styczniu 2021

 1. Wniosek w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży /druk nr 543/
 1. Wniosek w sprawie likwidacji strefy ograniczonego postoju w Łomży /druk nr 545/
 1. Wniosek w sprawie zaliczenia ulic w Łomży do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu /druk nr 544/
 1. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Świerkowej /druk nr 549/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Szosa do Mężenina /druk nr 550/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, położonej przy ul. Spokojnej /druk nr 551/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Łomży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży Nr 6 w Łomży /druk nr 546/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 6 w Łomży w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży /druk nr 547/
 2.  Informacja dotycząca wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na inwestycyjne zadania Miasta Łomża do końca 2020 roku /druk nr 548/
 3. Wniosek w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 /druk nr 553/
 4. wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 552/
 5. Informacja o pracy Prezydenta w grudniu /druk 554/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 15 sty 2021 08:47
 • Data opublikowania: piątek, 15 sty 2021 08:56
 • Data edycji: piątek, 15 sty 2021 14:30