Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.2.2021 z dnia 15.01.2021 r.

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa sp z o.o. dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Wallenroda i Pana Tadeusza w Łomży


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6740.2.2.2021Data zgłoszenia budowy15.01.2021 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Adres projektowanego obiektu


Budowa na działkach nr 12520/1, 12520/4 położonych przy ul. Wallenroda i Pana Tadeusza w Łomży


Opis projektowanego obiektu

 

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia, długości 147m, szerokości 63x5,8 mm, metodą bezwykopowąData wniesienia sprzeciwu brakData upływu terminu do wniesienia sprzeciwu05.02.2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 19 sty 2021 14:01
  • Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2021 14:05