Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Komisja ds Ochrony Środowiska

funkcjonowała od 27 stycznia 2021 roku do 29 grudnia 2021

1)    opiniowanie uchwał dotyczących gospodarki ściekowej, wodnej, terenów zielonych, ochrony powietrza,

2)    analizowanie danego problemu z zakresu ochrony środowiska i przygotowanie merytorycznego stanowiska Komisji,

3)    inicjowanie działań Rady w przedmiocie działalności Komisji,

4)    ocena informacji i sprawozdań składanych Radzie przez podmioty obowiązane,

5)    występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

6)    rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę,

7)    kontrola wykonania uchwał i wniosków dotyczących działalności Komisji,

8)    współdziałanie z radami osiedli, jako jednostkami pomocniczymi miasta,

9)    opiniowanie budżetu miasta

 

Skład osobowy Komisji:

1)    Andrzej Podsiadło                 – Przewodniczący Komisji

2)    Marcin Dębek                      – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3)    Maciej Andrzej Borysewicz   -  członek

4)    Dariusz Domasiewicz          – członek

5)    Marek Dworakowski               – członek

6)    Hanka Gałązka                       - członek

7)    Zbigniew Prosiński                 - członek

8)    Piotr Serdyński                       - czlonek

9)    Andrzej Wojtkowski                 - członek

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 29 sty 2021 07:57
  • Data opublikowania: piątek, 29 sty 2021 08:00
  • Data edycji: piątek, 21 sty 2022 08:06
Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej