Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.4.2021 z dnia 28.01.2021 r.

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. budowy gazociągu średniego ciśnienia nr 12564 wraz z przyłączem gazowym do budynku na działce nr 10557 przy ul. Dwornej 41 w Łomży


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6740.2.4.2021Data zgłoszenia budowy28.01.2021 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Adres projektowanego obiektu


Budowa na działce nr 12564 położonej przy ul.Dwornej w Łomży


Opis projektowanego obiektu

 

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) wraz z przyłączem gazowym dn25 do budynku na działce nr 10557 przy ul. Dwornej 41Data wniesienia sprzeciwu brakData upływu terminu do wniesienia sprzeciwu18.02.2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 29 sty 2021 14:05
  • Data opublikowania: piątek, 29 sty 2021 14:11