Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w lutym 2021

 1. Wniosek w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża na 2021 rok/druk nr 558/
 1. Wniosek w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Strusiej, Alei Legionów i drogi wojewódzkiej nr 677 /druk nr 560/
 1. Wniosek w sprawie przypisania istniejących nazw ulic Akademickiej, Browarnej i Waleriana Łukasińskiego odpowiednio do uaktualnionych przebiegów dróg gminnych /druk nr 561/
 1. Wniosek w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030” /druk nr 564/
 1. Wniosek w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 568/
 1. Wniosek w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży /druk nr 569/
 1. Projek Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok /druk nr 559/
 2. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez rade w IV kwartale 2020 roku /druk nr 565/
 3. Wniosek w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 677 przebiegającego od skrzyżowania z ul. Strusią do granicy miasta /druk nr 570/
 4. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk 572/
 5. Wniosek w sprawie zmian w budżecie /druk 573/
 6. Projekt planu Pracy Rady na 2021 rok/druk 574/
 • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 lut 2021 09:55
 • Data opublikowania: piątek, 12 lut 2021 10:02
 • Data edycji: piątek, 12 lut 2021 11:22