Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.13.2021 z dnia 23.02.2021 r.

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. budowy zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego Q=80 Nm3/h na przyłączu, na działce nr 22441/30 położonej przy ul. Fabrycznej 9A w Łomży

 Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6740.2.13.2021Data zgłoszenia budowy23.02.2021 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Adres projektowanego obiektu


Działka nr 22441/30 położonej przy ul. Fabrycznej 9A  w Łomży


Opis projektowanego obiektu

 

Zgłoszenie budowy zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego Q=80 Nm3/h na przyłaczuData wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu17.03.2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2021 12:43
  • Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2021 12:56