Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zgłoszenie budowy Nr BUD.6740.2.15.2021 z dnia 10.03.2021 r.

Zgłoszenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 21187 i 21175/2 położonych przy ul. Strojnej i Stanisława Staszica w Łomży


Nr ewidencyjny zgłoszenia budowyBUD.6740.2.15.2021Data zgłoszenia budowy10.03.2021 r.Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Adres projektowanego obiektu


Działki nr 21187 i 21175/2 położone przy ul. Strojnej i Stanisława Staszica w Łomży


Opis projektowanego obiektu

 

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
Data wniesienia sprzeciwu Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu01.04.2021 r.

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 12 mar 2021 14:09
  • Data opublikowania: piątek, 12 mar 2021 14:12