Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

materiały na sesję i komisje w marcu 2021

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu lutym 2021 r. /druk 591/
 2. Informacja o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz przewidywane potrzeby związane z realizacją zadań /druk nr 588/
 3.  Sprawozdanie z funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2020 rok. /druk nr 594/
 4.    Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 1 w Łomży /druk nr 589/
 5. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji /druk nr 586/
 6. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Żłobka nr 2 w Łomży /druk nr 590/
 7. Wniosek o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców /druk nr 593/ 
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Łomży /druk nr 587/
 9. Ocena realizacji Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień za 2020 rok /druk nr 385/
 10. Ocena realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2017 - 2023 – stan na 31 grudnia 2020 r. /druk nr 584/ 
 11. Informacja o działalności Biblioteki /druk nr 592/
 12.  Wniosek w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża /druk nr 603/

 13. Wniosek w sprawie przypisania istniejącej nazwy ulicy Romana Dmowskiego do uaktualnionego przebiegu drogi gminnej /druk nr 597/
 14. Wniosek w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku /druk nr 599/
 15. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy /druk nr 596/
 16. Wniosek w sprawie zatwierdzenia „Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w mieście Łomża na lata 2021 – 2030” /druk nr 604/
 17. Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta Łomża na rok 2021 /druk nr 601/
 18. Sprawozdanie z funkcjonowania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży za 2020 r. /druk nr 598/
 19.  Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej za 2020 rok /druk nr 594/ 

 20. Informacja o działalnośco ZGO /druk 595/
 21. Informacja o działalności Filharmonii /druk 602/
 22. Wniosek w sprawie zmian w WPF /druk nr 605/
 • Data powstania: Data powstania: środa, 17 mar 2021 11:08
 • Data opublikowania: środa, 17 mar 2021 11:23
 • Data edycji: piątek, 19 mar 2021 11:32